Znać Chrystusa

Dialog między nowo nawróconym ku Chrystusowi a jego niewierzącym przyjacielem: – Tak więc nawróciłeś się ku Chrystusowi? – Tak. – W takim razie na pewno dużo o Nim wiesz. Powiedz mi w jakim kraju się urodził? – Nie wiem. – Ile miał lat, gdy umarł? – Nie wiem. – Wiesz przynajmniej, ile kazań wygłosił?! – Czytaj dalej…

Zmiany w zachowaniu jako dowód relacji z Bogiem

Pewien chrześcijański pisarz trafnie powiedział: Gdziekolwiek objawiało się wierne naśladowanie Chrystusa w poświęconym sercu, tam nieodzownie, prędzej czy później, okazały się piękne cnoty. Pokora i pokój ducha stawają się z czasem charakterystykami codziennego życia. Cierpliwe, pokorne poddawanie się woli Bożej w każdodziennych okolicznościach, jest okazane; cicha uległość gdy Bóg, według upodobań Swej woli, ćwiczy nas Czytaj dalej…

Jak rozwijać społeczność z Bogiem w codziennym życiu

Jest taka ukraińska piosenka pt. „Zawtra” (Jutro). W roboczym tłumaczeniu mówi ona: „Wydaje nam się, że jutro będziemy bardziej sumienni, lepsi, zdrowsi i milsi. Dziś jesteśmy szorstcy, ale jutro będziemy czuli. Jutro będziemy mądrzejsi (…) Jutro odwiedzimy starego przyjaciela, jutro pomożemy naszym bliskim, jutro zrobimy komuś przysługę”, ale refren odpowiada: „W planach na jutro, co Czytaj dalej…

Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim

O co tak naprawdę Jezus prosił bogatego młodzieńca, gdy mu to powiedział (porównaj: Marka 10:21-22). Wiemy tylko, że człowiek ten spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, bo miał wiele posiadłości. „Bogaty młodzieniec być może zrozumiałby słowa Pana lepiej, gdyby jego umysł był właściwie nastawiony. Wierzymy, że Pan dokładniej wyjaśniłby mu tę sprawę. Gdyby powiedział: Czytaj dalej…

Zdobycie Jerycha

„On niezachwianie wierzył, że Bóg pomoc swą mu da, okaże wszystkim Swoją moc, zburzy mury Jerycha” – tak brzmią słowa pieśni „Jozue zdobył wielkie miasto Jerycho”, która nieprzypadkowo rozpoczęła nasze spotkanie biblijne 8 lutego 23 r. Tematem prezentacji było bowiem tym razem „Zdobycie Jerycha”, a więc szósty i siódmy rozdział Księgi Jozuego. Nie jest to Czytaj dalej…

Jakimi mamy być

Jakimi mamy być – brat Robert Szolc przedstawił ten wykład na spotkaniu biblijnym Zborów Badaczy Pisma Świętego w Bydgoszczy, niedziela, 23 października 2022 roku. Żyjemy w czasach opisanych w 2 Liście Piotra, rozdział 3. Nasilają się symboliczne wstrząsy ziemi czyli obecnego porządku rzeczy. Jak w tej sytuacji powinni się zachowywać wierni? 2P 3:11-14 BT5 „Skoro Czytaj dalej…

ABC chrześcijańskiego rozwoju [CZĘŚĆ 3]

Witamy wszystkich w trzeciej części serii „ABC chrześcijańskiego rozwoju”. Wykład nosi tytuł: Trening chrześcijanina. Mówi Dawid Stopiński z Wrocławia. (Nagrane 21 lutego 2022 r.) Zdecydowana większość dzisiejszych czytelników Pisma Świętego ma trudność w dostrzeżeniu, że pierwotnym Planem Boga było uczynić Ziemię wiecznym mieszkaniem dla człowieka, napełnić ją dobrymi, doskonałymi ludźmi. Gdy człowiek zgrzeszył, Boże plany Czytaj dalej…