Wykłady audio/wideo

Zapraszamy do wysłuchania wykładów z Pisma Świętego. Jeśli podczas słuchania nasunęło Ci się biblijne pytanie, możesz nam je zadać – skorzystaj z formularza.

Anarchia w teorii i praktyce, H. Parylak
Antysemityzm, J. Łagowski
Bądźcie zadowoleni
, H. Parylak
Baranek Boży, W. Szpunar
Biblia jako Boskie objawienie, L. Szpunar
Biblijne słowo ALLELON,  W. Szpunar
Biblijne stanowisko biskupa. Kwalifikacje – wybór – zadania, W. Szpunar
Błogosławieństwo odpuszczenia grzechów, P. Łącki
Boski plan zbawienia człowieka, A. Urban
Boski plan zbawienia – seria wykładów, L. Szpunar, R. Szpunar, W. Szpunar
Boski plan wieków w ogólnym zarysie, L. Szpunar
Bóg atomu – czy można pogodzić naukę i wiarę, R. Wigienka
Cel badania Pisma Świętego, W. Szpunar
Cel drugiego przyjścia Jezusa, G. Nowak
Chrześcijanin na co dzień, A. Ryppa
Chrześcijańskie małżeństwo w Biblii, G. Nowak
Cierpliwości wam potrzeba, J. Łagowski
Co mówi Biblia o próbach kontaktu z umarłymi, W. Opałkowski
Co jest podstawą naszej wiary, B. Nagórny
Co masz w ręku swoim?, W. Szpunar
Co to jest dusza według Pisma Świętego, W. Szpunar
Co to znaczy iść za Jezusem, B. Nagórny
Co z tym końcem świata, L. Szpunar
Cudowna Boża łaska (Amazing Grace), W. Szpunar
Czasy, o których mówili prorocy, W. Szpunar
Czego szukacie, W. Szpunar
Czym jest piekło według Biblii, P. Łącki
Czy Bóg ma zegarek?, J. Spadziński
Czy jestem chory czy dobrze się mam, P. Łącki
Czy jesteśmy dziećmi Bożymi?, A. Urban
Czy jesteśmy dziećmi Bożymi? (jak się o tym przekonać – wykład w dwóch częściach), A. Urban
Czy Jezus nauczał o pośmiertnych cierpieniach? Cz. 1: Bogacz i Łazarz, W. Szpunar
Czy Jezus nauczał o pośmiertnych cierpieniach? Cz. 2: Gehenna, W. Szpunar
Czy Jezus nauczał o pośmiertnych cierpieniach? Cz. 3: Czyściec, W. Szpunar
Czy Jezus nauczał o pośmiertnych cierpieniach? CZĘŚĆ 4: Jezioro ognia, W. Szpunar
Czy masz pieczęci Boga Żywego?, W. Szpunar
Dary Ducha Świętego, J. Łagowski
Dlaczego cierpiał Jezus i dlaczego cierpią Jego naśladowcy, C. Ruciński
Dlaczego kochający Bóg dozwala na zło, P. Ozimek
Dlaczego nie należymy do Ekumenii?, M. Sellin
Dobra wiadomość, W. Szpunar
Dobre pytania, D. Kaleta
Doświadczenia, W. Szpunar
Dotyk ręki Mistrza, C. Seebald
Droga do zbawienia – seria wykładów, Z. Wojtas, B. Nagórny
Droga prowadząca do życia wiecznego, B. Bacik
Drugie przyjście Mesjasza – czy ujrzy go wszelkie oko, A. Pawłyszyn
Duchowy rozwój chrześcijanina (Psalm 1), D. Drzewiecki
Duchy w Biblii, A. Urban
Dzień Sądu – obawa czy nadzieja, W. Szpunar
Dziwny lek na śmiertelną chorobę, W. Szpunar
Eliasz uniesiony do nieba, M. Urban
Gdzie jest Bóg, gdy my cierpiemy?, A. Urban
Gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie (Marka 9:43-48), E. Maszczyk
Głębocznice, J. Davis
Głoszenie duchom w więzieniu, W. Szpunar
Gorliwość i zniechęcenie proroka Eliasza, H. Parylak
Harmonia Biblii: czy Pismo Święte jest zgodne samo ze sobą?, W. Szpunar
Iwan Panin – co odkrył w Biblii matematyk, J. Spadziński
Jabes i jego modlitwa, W. Szpunar
Jak człowiek może zbliżyć się do Boga, Z. Wojtas
Jak nastanie pokój, L. Szpunar
Jak powstają klejnoty, J. Spadziński
Jan Chrzciciel, A. Kaliszczyk
Jan Hus – reformator chrześcijaństwa, W. Szpunar
Jezus Chrystus – co o nim wiemy?, A. Kaliszczyk
Jezus jako człowiek, D. Stopiński
Jezus po zmartwychwstaniu, A. Kaliszczyk
Kamienie obrażenia czy kamienie podniesienia, J. Zilch
Kąsanie i pożeranie jedni drugich, J. Ślipek
Kim jesteśmy, M. Urban
Kongregacjonalizm (Kim jesteśmy, cz. 2), M. Urban
Koniec obecnych niebios i ziemi, A. Urban
Królestwo jako perła i skarb w ziemi, A. Urban
Król Ezechiasz, W. Szpunar
Księga Izajasza – rozdział 35, A. Kaliszczyk
Ktoś na kim możesz polegać, W. Szpunar
Lekcje z Szunem, D. Wardziński
Mayflower, A. Ryppa
Miłość (1 Koryntian 13), L. Szpunar
Miłość do braci moją decydującą próbą, A. Chilczuk
Marcin Luter 500 lat później. Czy wciąż jest aktualny?, M. Urban
Marsz Laodycejczyków, J. Davis
Moc modlitwy, J. Łagowski
Mocowanie się Jakuba z Bogiem, W. Szpunar
Modlitwa Pańska: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje!”, W. Szpunar
Modlitwa Pańska: „Przyjdź Królestwo Twoje!”, R. Sellin
Modlitwa Pańska: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”, S. Ozimek
Modlitwa Pańska: „I nie wódź nas na pokuszenie”, A. Urban
Mury Jerycha, A. Urban
Nadzieja, A. Chilczuk
Nadzieja dla płaczącej Racheli, W. Szpunar
Nadzieja zmartwychwstania, M. Wigienka
Nasi kananejscy wrogowie, A. Urban
Natchnienie Biblii, J. łagowski
Nie tylko królowie i kapłani. Życie wieczne w niebie i na ziemi, W. Szpunar
Niezwykłe wydarzenie na Morzu Galilejskim, R. Dobrowolski
Nominacje sług zboru, W. Szpunar
Obecny świat na kartach Biblii. Gospodarka, polityka, przyszłość, J. Ryl (Tychy)
Obietnice przymierza Abrahama, A. Kaliszczyk
Objawienie 20:5 – problem autentyczności tekstu, A. Wiśniewski
Ochrona Bożego ludu w czasie ucisku, P. Wardziński
Odpuszczanie naszym winowajcom, M. Sellin
Oferta życia wiecznego dla każdego człowieka, D. Drzewiecki
Okna na inny świat, H.W. Roberts
Okup za wszystkich, W. Szpunar
Opatrznościowa opieka Boga, C. Seebald
Ożyją umarli twoi, trupy moje wstaną, A. Urban
Pamiątka śmierci naszego Pana, L. Szpunar
Pan patrzy na serce, B. Nagórny
Paschalna wieczerza – typ i antytyp, L. Szpunar
Pieczętowanie Boga, J. Roberts
Pięć dobrych pytań, W. Szpunar
Plamka ślepa albo martwy punkt, W. Szpunar
Pobożność, M. Urban
Pociągnę wszystkich do siebie, W. Szpunar
Podpis Boga wokół nas, J. Spadziński
Podstawa jedności, W. Szpunar
Pokój ducha w niepewnych czasach. Jak go znaleźć?, M. Urban
Pokusy Jezusa i nasze, A. Urban
Po tamtej stronie grobu, W. Szpunar
Po tamtej stronie grobu – część 2, W. Szpunar
Potępienie w Jezusie, A. Urban
Pożądanie, D. Wardziński
Pragnienie wszystkich narodów, W. Szpunar
Praktyczne życie według nauki Chrystusa (List do Rzymian 12:9-21), W. Szpunar
Prawda na czasie i jej zarządzenia, B. Hedman
Prawdziwy kościół – czy można go znaleźć na ziemi, B. Nagórny
Proroctwo na Wiek Tysiąclecia, P. Ozimek
Proroctwo w czasie wypełniania, P. Ozimek
Przedludzkie istnienie Jezusa, D. Wardziński
Przyjdź Królestwo Twoje, J. Łagowski
Przypatrzcie się liliom na polu jak rosną, W. Szpunar
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, W. Szpunar
Restytucja, W. Szpunar
Rozdzielenie Eliasza i Elizeusza. Zniszczona przyjaźń i współpraca, J. Spadziński
Rzeki wody żywej z wnętrza ludu Bożego, M. Urban
Safnat Paneach, M. Bejger
Samokontrola, M. Urban
Sądzić czy nie sądzić, A. Bochniak
Serce, C. Ruciński
Siedem rzeczy, których Bóg nie może zrobić, J. Zilch
Strach i pokój, A. Kaliszczyk
Ślady stóp na suficie, J. Davis
Światło, J. Machnio
Święte życie, H.W. Roberts
Tajemnicze działania Boga poprzez wieki, W. Szpunar
Tysiącletnie panowanie Chrystusa. Kiedy? Nad kim? Jak? A. Urban
Ucieczka z Egiptu, J. Spadziński
Ucisk Jakuba, J. Zilch
Ufność dziecka, J. Spadziński
Umiarkowanie, M. Urban
Uwolnieni w Chrystusie, B. Nagórny
Wdzięczność, B. Kwaśniewski
Wiara jako dowód rzeczy niewidzialnych, M. Bejger
Wiara jak ziarnko gorczycy, B. Kwaśniewski
Wiedza a życie wieczne, A. Urban
Wizja przemienienia Jezusa, A. Urban
Wolność, J. Łagowski
Wolność (Galatów 5:1), B. Nagórny
Wskrzeszenie i zmartwychwstanie niesprawiedliwych, W. Szpunar
Wszyscy musimy stać się Barnabaszami (synami pociechy), L. Szpunar
Wszystko dopomaga ku dobremu, W. Opałkowski
Wykład na koniec roku 2020, M. Bejger
Wykład noworoczny 2021, W. Szpunar
Wykład w Żołędowie – lipiec 2021, C. Ruciński
Wzmacniajcie się wszyscy, którzy nadzieję macie w Panu, M. Bejger
W czynieniu dobrze nie ustawajmy (Galatów 6:9), L. Szpunar
Zaczarowane Tereny, W. Szpunar
Zapomniana nauka Chrystusa: czasy odnowy, R. Szpunar
Zdobywcy miast, W. Szpunar
Ziemia patrzy i drży, J. Spadziński
Złończyńca w raju (Łukasza 23:43), W. Szpunar
Zmartwychwstanie Jezusa – prawda czy mit?, Z. Kubala
Zmartwychwstanie – podstawowa nauka Biblii, A. Kaliszczyk
Zmartwychwstanie umarłych, J. Detzler
Zmartwychwstanie – List do Rzymian 14:9, M. Bejger
Znaki czasu: ponowne zgromadzenie Izraela, Z. Ryl
Znamię bestii, A. Urban
Znamię bestii, cz. 2: konsekwencje przyjęcia znamienia bestii, A. Urban
Znamię bestii, cz. 3: nagroda za nieprzyjęcie znamienia bestii, A. Urban
Zniszczenie winnicy Pana, A. Kaliszczyk
Życie i nieśmiertelność duszy, A. Kaliszczyk
Życzliwość, L. Sellin

4 thoughts on “Wykłady audio/wideo”

    1. Też jestem dumna, cieszę się i raduję , że praca dla Pana trwa i oby nadal nieustawała . Niech Pan Bóg dodaje gorliwości i niech błogosłwi.

  1. …miałbym prosbe aby wysłać mi na adres podany wyżej wykład br, Leszka Szpunara ” co z tym końcem świata” w nagraniu mp3 zostańcie z Panem !!!

    1. Można go pobrać z tego linku – Co z tym końcem świata. Należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać z menu kontekstowego opcję „Zapisz element docelowy jako…”. Pozdrawiamy! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *