Typy biblijne

Obecność typów to jedna z wyjątkowych i tajemniczych cech Biblii. Czym właściwie są typy biblijne, jak je rozpoznawać i czym różnią się od proroctw i przypowieści tłumaczy brat Leszek Szpunar: Nagranie ze zboru Pana w Bydgoszczy, 12 lutego 2023 r. Typy biblijne List do Rzymian 5:14 – „A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Czytaj dalej…

Zdobycie Jerycha

„On niezachwianie wierzył, że Bóg pomoc swą mu da, okaże wszystkim Swoją moc, zburzy mury Jerycha” – tak brzmią słowa pieśni „Jozue zdobył wielkie miasto Jerycho”, która nieprzypadkowo rozpoczęła nasze spotkanie biblijne 8 lutego 23 r. Tematem prezentacji było bowiem tym razem „Zdobycie Jerycha”, a więc szósty i siódmy rozdział Księgi Jozuego. Nie jest to Czytaj dalej…

Wesele w Kanie Galilejskiej – typ i antytyp

Pierwszy cud, który Jezus uczynił miał pokazać ostateczny cel dzieła, które wtedy się rozpoczynało… Prawdopodobnie pierwsi uczniowie nie mogli rozpoznać figuralnego znaczenia uczynionego cudu, lecz mogli zauważyć moc, która wykonała ten cud, co miało służyć za dowód, iż Jezus był rzeczywiście Synem Bożym. Jednak dla nas żyjących w świetle brzasku Tysiąclecia wiele typów i figur Czytaj dalej…

Rok Jubileuszowy

„I policzysz sobie siedem lat sabatowych, to jest siedem razy siedem lat; i będziesz miał siedem lat sabatowych, czyli czterdzieści dziewięć lat. Dziesiątego dnia, siódmego miesiąca; obwieścisz dęciem w róg [szofar czyli róg barani] w dniu pojednania, ogłosisz to rogiem po całej waszej ziemi. I będziecie święcić rok pięćdziesiąty, i w ten sposób ogłosicie wolność Czytaj dalej…

Biblijne święta – czy chrześcijanie powinni je obchodzić

Nasi czytelnicy pytają czy biblijne, hebrajskie święta i zwyczaje powinny być podtrzymywane przez chrześcijan. Co na przykład z Paschą ustanowioną w czasie wyjścia Izraelitów z Egiptu – czy i my powinniśmy jeść baranka, a w określone dni ograniczyć dietę do niekwaszonego chleba? Naśladowcy Jezusa nie muszą spotykać się na wieczerzy paschalnej z literalnym barankiem, na Czytaj dalej…

Co to jest typ i antytyp biblijny

Otrzymaliśmy niedawno ciekawe pytanie: Czy mogę prosić o łopatologiczne wyjaśnienie na przykładach kwestii typ – antytyp? Zaczynam swoją przygodę z ruchem badackim i niezbyt to na razie rozumiem. Typy biblijne to wszystkie rzeczy, osoby i wydarzenia w Biblii, które są jednocześnie zapowiedzią lub ilustracją innych rzeczy, dopiero mających się dokonać. Typy znajdujemy najczęściej w Starym Testamencie i Czytaj dalej…