Pieśni

Idąc za przykładem Króla Dawida, śpiewamy i gramy na Bożą chwałę, tak jak potrafimy (Psalm 9:2,3,12):

Chwalę Cię, Panie, całym sercem, opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy … Śpiewajcie Panu, co mieszka na Syjonie, opowiadajcie wśród narodów o Jego dziełach.

Na naszych spotkaniach korzystamy ze śpiewnika Pieśni Brzasku Tysiąclecia, jednak chętnie poznajemy też różne inne chrześcijańskie utwory.

Pieśni Brzasku Tysiąclecia

1. Daj, Boże Święty
2. Tyś kazał nam, o Panie mój
3. Serce moje wciąż się smuci
5. Za taki słaby jak ja twór
7. Maluczko, a ujrzycie mnie
8. Dla Jezusa, Zbawiciela
10. Już Zbawca świata pośród nas
12. Poprzez życia ciemne burze
15. Kto krwią świętą
20. Nie straszny już nam dzisiaj grób
21. Jak dobry Stwórca Bóg
22. Świętą Księgę, Prawdy zdrój
23. Połączmy serca wraz
27. Dzieci, Ojciec wzywa was
28. Czym człowiek, marny pył
36. Śpiewajmy dzisiaj Panu cześć
37. Na wybrzeżu
44. Do walki uzbrój mnie
47. Nie dla mnie ziemski stan
48. Daleki dla mnie dzisiaj świat
51. Niech się dzieje wola Twoja
54. Wolności, Panie, dałeś blask wielki
55. Gdy Pan już swój obejmie rząd
58. Podnieś sztandar swój, Syonie
60. Zapomnij o smutku
64. Do Ciebie wołam
65. O, Dawco życia
76. Już wschodzi Słońce przyszłych lat
90a. Drogi Zbawco i mój Panie
102. Czekam wiernie Dnia Pańskiego
110. Ja nie wiem, co mnie czeka
114. W Chrystusa dążę ślad
122. W pamięci mając Zbawcy krew
127. Przez trud i życia burze
132. Ja zaśpiewam o Chrystusie
135. Jezu, racz w opiekę wziąć
137. Jezus jest ucieczką dusz
144. Dziś się raduje każdy brat
165a. Wejrzyj, Ojcze, na swe dzieci
191. Nie należę już do siebie
192. Gdzie gwiazdek błyszczy rój
216. Przyszła chwila dla Syonu
228. O, Ty, co ścierasz z oczu łzy
229. Ja chcę Ci oddać życie
235. Chwalmy, bracia, Króla nieba
237. Chwalmy Pana pod niebiosy
247a. Niebiański nasz Ojcze
248. Ach, patrz!
251. Na opoce wieków tam
255. Radosna dziś nowina
257. Błogi Jezu, dusz pasterzu
259. Zbawco, Tyś życie dał
260. O, Panie, ześlij światła krąg
264. W niebiańskiej chwale zstąpił już
272. Do boju w imię krzyża
276. Już ta chwila niedaleko
278. Imię Jezus w każdej dobie
281. Kościoła Świętą Głową
283. Ten, który stworzył cały świat
295. Kto chce żyć
305. Ty zawsze widzisz nas
313. Czy w dzień jasny czy też w mrok
315. Do światła dąż
321. Czymże, Panie, się odwdzięczę
322. Ofiara Chrystusowej krwi
324. Czym się odpłacę za Twą krew?
325. Gdy na krzyż ów podnoszę wzrok
331. Kto przelał swą na krzyżu krew?
336. Zostań z Bogiem
337. Święty, Święty, Pan Bóg Wszechmocny
340. Zbliżmy się do Chrystusa stołu
341. Noc jest, w Ogrójcu Jezus twój
344. W grobie złożony Jezus i Pan mój
345. Mój Zbawca na Kalwarii zmarł
346. Ojcze niebiański
354. Kto los swój oddał w ręce Boga
359. Bacz na Pana, duszo ma
366. Nie ulegnij duszo, kusicielowi
373. Chwalże ma duszo Mocarza
376. O, nie smuć się
380. Ja potrzebuję Cię
386. Bracia mili, w wierze trwajmy
390. Hymn wdzięczności
412. Mam pokój w sercu moim
424. Już wnet wieczna ewangelia
425. W ogrodzie ja byłem raz sam
426. O, widzę, co na krzyżu tam
427. Kto ze łzami sieje
436. Gdy widzę wieniec z cierni
439. Ojcze w niebiesiech
442. Bliżej, o bliżej
446. Uwielbiam miłość niepojętą
448. W obecnych dniach
452. Jak błogo wiedzieć
456. Nie wiem, czemu Bóg miłość Swą
457. O, przyjdź błądzący grzeszniku
467. Groźnie się burzy
468. Cudnego mi Zbawcę Bóg dał
475. Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże
476. Jak szuka jeleń zdroju chłodzącego
477. Do śmierci z Biblią
479. Na nowo jeden rok przeminął
483. Północą głęboką
486. Oto jako rzecz dobra

Różne pieśni chrześcijańskie

Choćbym wszystko miał
Cicha noc

Cudowna Boża łaska
Cóż Panie mogę Tobie dać
Dobry pasterz
Do Ciebie
Gdy jesienną szedłem drogą
Gdy na stole wino i chleb
Gdzieś w gwiazdy
Jak Ci dziękować (Radość)
Jak daleko zabrnął świat
Kamienne serce mam
List polecony
Ludzik
Miłość wielką jak ocean
Nie jest za późno
Po prostu z Jezusem żyć
Przemiana
Przyjaciela mam, co pociesza mnie
Przyjacielem naszym Jezus

Psalm 131
Pytania
Stara przyjaźń
Stój przy mnie
Syn marnotrawny (Pustą samotną drogą)
Tylko Ty jesteś, który jesteś
W czekaniu na Ciebie
Zwróć swój wzrok na Jezusa

Zobacz też:
Nagrania pieśni ze spotkania chrześcijańskiego w Bziance

1 thoughts on “Pieśni”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *