Kłótnia z Bogiem

Czy można kłócić się z Bogiem? U Izajasza 1:18 czytamy, że Bóg mówi: „wiedźcie ze mną spór”. Z drugiej strony, apostoł Paweł napisał do Rzymian (9:20): „Człowieku, kimże ty jesteś, że prowadzisz spór z Bogiem?”. Jak to jest? Doświadczenie w badaniu Biblii i intuicja człowieka wierzącego mówią nam, że w Słowie Bożym nie ma żadnych Czytaj dalej…

Powątpiewamy, ale nie zwątpimy

2 List do Koryntian 4:8 – „… powątpiewamy, ale nie zwątpimy”. Wykład wygłoszony przez brata Marka Bejgera na spotkaniu zboru w Bydgoszczy, 7 maja 2023 r. 2 List do Koryntian 4:8, część druga tego wersetu brzmi różnie w różnych przekładach: Biblia Brzeska – „wątpimy, ale nie zwątpimy.” Przekład Nowego Świata – „jesteśmy w rozterce, ale Czytaj dalej…

Przy studni

Rozmowa, która nie powinna się wydarzyć. Była przecież prawie skandalem. Spełniła jednak pragnienia obojga rozmówców. J 4:1-4 – droga przez Samarię – niezbyt lubiana przez Żydów droga, bo mieszkali tam Samarytanie. Skąd w ogóle się wzięli? W 8 wieku p.n.e. miał miejsce podział Izraela na część północną i południową. Królestwo Półn., Izrael, zdobyte zostało przez Czytaj dalej…

Proroctwa o nadziei dla wszystkich ludzi

„I będą błogosławione wszystkie narody ziemi…” – można się do tego przyzwyczaić. Tak będzie, no to fajnie, że tak będzie. Ale w sytuacjach krytycznych: osobistych albo narodowych, ta obietnica staje się bardzo blisko naszemu sercu. Ta obietnica staje się tak bliska i mocna jak przytulenie Izaaka przez Abrahama, który wcześniej w swoim sercu był już Czytaj dalej…

Świadectwo z wykładu

Z wykładu o oczyszczeniu i odłączeniu Lewitów:  „Moc grzechu, to, że ktoś nie może pozbyć się panowania grzechu nad sobą, nawet gdy chce, pokazane jest przez dotykanie zmarłego. Jak mówiliśmy, odziedziczony grzech może być zniszczony tylko przez krew Chrystusa. Natomiast aktywnie praktykowany grzech, aby go więcej nie praktykować, na to nadawała się antytypiczna woda i Czytaj dalej…