„Dla tej przyczyny”

Dlaczego Jezus Chrystus przyszedł na Ziemię? Dlaczego musiał cierpieć i umrzeć? Czy ludzkość zmierza do samozagłady i czy Bóg ma jakiś plan względem niej? Czy zmartwychwstanie jest w ogóle możliwe? Co zrobić by zostać zbawionym?

Ten prawie godzinny film odpowiada na powyższe, a także na wiele innych ważnych pytań dotyczących sensu naszego istnienia na Ziemi. Film pokazuje również zarysy Bożego planu, który prowadzi do wypełnienia się wypowiadanych codziennie przez miliony chrześcijan słów: Przyjdź Królestwo Twoje.

4 thoughts on “„Dla tej przyczyny””

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *