Kosztowne perfumy

W piątek, 13 października 2023 roku, zmarł nasz drogi brat Michał Łotysz. Jako upamiętnienie jego osoby i nauczania, umieszczamy tu w formie nagrania oraz przepisany piękny wykład brata Michała ze spotkania w Chełmnie, 8 listopada 2015 roku. Wykład nosi tytuł „Kosztowne perfumy”. Drogo umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, Bracia i Siostry! Na wstępie chcę Czytaj dalej…

Próżność

Każdy z nas ma swoje dolegliwości zdrowotne. Nie jest nam dobrze z nimi, chcielibyśmy się ich najlepiej pozbyć, a jeżeli to niemożliwe to w najwyższym stopniu ograniczyć ich działanie. Szukamy, dociekamy, co powinniśmy robić, a czego robić nie powinniśmy by wyeliminować warunki i okoliczności sprzyjające ich trwaniu lub co gorsza rozwojowi. Szukamy sami, a gdy Czytaj dalej…

Wykłady z niedzieli 15 października

W ostatnią niedzielę mieliśmy w zborze dwa wykłady z Pisma Świętego. Jeden z nich wygłosił starszy zboru brat Czesław Ruciński. Drugi przedstawił nasz gość z Everytt w stanie Waszyngton (USA), brat Walter Onyszko. Niestety z przyczyn technicznych wykłady nie nagrały się zbyt dobrze. 1/ Czesław Ruciński – Jak można widzieć Boga 2/ Walter Onyszko – Czytaj dalej…

Dwa zbawienia

Dwa zbawienia /1 Tym.4:10; 1 Jana 2:2 / Większość chrześcijan dzieli ludzi na zbawionych i nie zbawionych. Tych pierwszych wysyłają do nieba, tych drugich do różnych miejsc kaźni ( piekło, czyściec). Co ciekawe, nikt nie chce zostać na ziemi:  A jednak czytamy: Jeden rodzaj przemija, a drugi rodzaj nastaje; lecz ziemia na wieki stoi. / Czytaj dalej…

Dzieje Apostolskie 17:30-31

Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować; Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych” – Dz. Ap. 17:30,31 (UBG). Wykład wygłoszony przez brata Jarosława Jackowiaka na spotkaniu zboru Pana Jezusa Chrystusa Czytaj dalej…

Odnowienie i wzrost

2 kwietnia brat Leszek Szpunar podzielił się wykładem pt. „Odnowienie i wzrost”. Podstawą były słowa zapisane w 2 Liście do Koryntian 4:16 – „Dlatego nie zniechęcamy się, bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień.” List do Tytusa 3:5 – Nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie Czytaj dalej…

Zstąp z krzyża, a uwierzymy

Nasz Pan Jezus Chrystus jest dla nas przykładem we wszystkim, a w tym – w cierpieniu; nasz Pan idzie przed nami, a my – jeśli jesteśmy uczniami – idziemy za Nim. Nagranie wykładu, który brat Marek Bejger wygłosił w niedzielę, 5 marca 2023 r. na spotkaniu zboru w Bydgoszczy: „A ci, którzy przechodzili obok, bluźnili Czytaj dalej…