Ziemia dla Żydów od Boga

W obliczu zaostrzonego konfliktu Izraela z jego arabskimi sąsiadami chcemy sprawdzić, co Biblia mówi na temat ziemi dla Izraela i co w związku z tym czeka ten naród: czy może on zostać pozbawiony swego kraju, a tzw. Palestyna od Jordanu do morza niepodzielnie będzie należeć do Arabów, jak chce tego wielu wrogów Izraela? Nikt nie Czytaj dalej…

Nie zniechęcajmy się w patrzeniu na Izrael

7 października mieliśmy spotkanie przy ul. Łochowskiej, było nas trochę więcej i słuchaliśmy wtedy wykładu brata Jacka Zilcha, w którym mówił, by szczególnie bacznie patrzeć na Izrael. Jeszcze tego samego dnia miały miejsce rakietowe i terrorystyczne ataki na Izrael. Trwa obecnie odpowiedź armii Izraela i w Gazie także ginie wielu cywilów. Pojawia się więc pewne Czytaj dalej…

Wyjście z Egiptu – czego chrześcijanie mogą się nauczyć z tej historii

Niektóre myśli na temat wyjścia Izraelitów z Egiptu. Wykład wygłoszony przez brata Oleksandra Chilczuka na konwencji ŚRM „Epifania” w Miętnem, 29.08.2015 r. Księga Wyjścia 12:34,37-39 – „Wtedy lud zabrał ciasto swoje, zanim się zakwasiło, dzieże swoje, owinięte w szaty, niosąc je na swoich ramionach. Synowie izraelscy wyruszyli z Ramses do Sukkot w liczbie około sześciuset Czytaj dalej…

Tajemnica duchowej siły

Księga Jozuego 10:25 – „Wtedy Jozue rzekł do nich: Odrzućcie bojaźń i strach, bądźcie mężni i mocni, gdyż tak uczyni Pan wszystkim wrogom waszym, z którymi walczyć będziecie.” Mamy w tym wersecie zachętę do bycia silnym. Wiadomo, o jaką sytuację chodzi. To zdobywanie Ziemi Obiecanej, ziemi Kanaan. Jozue wchodzi w tę ziemię ze swoją armią Czytaj dalej…

Ziemia obiecana – część 3

Trzecia część serii wykładów o zdobywaniu ziemi obiecanej Kanaan i znaczeniu tego podboju w życiu chrześcijańskim i w Boskim planie zbawienia ludzkości. Brat Bogdan Kwaśniewski przedstawił ten wykład w zborze w Chełmie, 22 stycznia 2023 roku: Zobacz też: – Ziemia obiecana, część 1 – Ziemia obiecana, część 2: Czy walczysz o ziemię obiecaną? 2 Moj. Czytaj dalej…

Czy walczysz o Ziemię Obiecaną?

„Celem naszego obecnego życia tutaj obecnie jest zdobycie udziału w Bożym Królestwie – nie traćmy nigdy z oczu tego co jest dla nas najważniejsze i podporządkowujmy wszystko osiągnięciu Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości” – zapraszamy do wysłuchania wykładu, którzy brat Bogdan Kwaśniewski wygłosił przed uroczystością chrztu na spotkaniu w Chełmnie, 1 października 2022 roku. Zobacz Czytaj dalej…

Zdobycie Jerycha

„On niezachwianie wierzył, że Bóg pomoc swą mu da, okaże wszystkim Swoją moc, zburzy mury Jerycha” – tak brzmią słowa pieśni „Jozue zdobył wielkie miasto Jerycho”, która nieprzypadkowo rozpoczęła nasze spotkanie biblijne 8 lutego 23 r. Tematem prezentacji było bowiem tym razem „Zdobycie Jerycha”, a więc szósty i siódmy rozdział Księgi Jozuego. Nie jest to Czytaj dalej…