Czas ostrzenia siekiery [wykład do nominacji]

„Jeżeli stępi się siekiera, a ostrza się nie naostrzy, to trzeba wytężyć siły. Korzystniejszą jednak rzeczą byłoby posłużyć się mądrością.” – Kaznodziei Salomona 10:10 „Praca niewłaściwymi narzędziami powiększa trud, lecz mądrość użyje metod i środków oszczędzających czas i wysiłek.” – komentarz do tego wersetu z E11, s. 687 W zborze bydgoskim koniec roku zdecydowanie jest Czytaj dalej…

Siódma trąba

„Siódma trąba” – brat Henryk Olekszy wygłosił ten wykład na spotkaniu zboru w Bydgoszczy, 26.11.2023 r. Omawia w nim Księgę Objawienia 11:15-19 – „I zatrąbił siódmy anioł, i odezwały się donośne głosy w niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków. A dwudziestu czterech starszych, Czytaj dalej…

Chronologia biblijna – część 4 [polemika]

W czwartej części wykładu brat Michał Łotysz przedstawia dwunasty dowód potwierdzający, że chronologia biblijna przedstawiona przez brata Russella jest prawdziwa i żyjemy obecnie w czasie drugiej obecności Pana Jezusa, w tysiącletnim „dniu Pańskim”. Brat Łotysz szeroko omawia działalność Pana Jezusa jako Żniwiarza i Króla, a także jako wybranego Anioła PANA, który miał związać i wrzucić Czytaj dalej…

Współczesne próby niszczenia Izraela

Podstawą prezentacji jest Psalm 83, który traktuje o obecnych próbach usunięcia Izraela z powierzchni ziemi, które od dawna były widziane przez wszechwiedzącego Boga i opisane w tym psalmie. Nie jest to jeszcze ostateczny atak na to państwo, opisany w Ezech.38 i 39, ale wstęp do niego, czego obecnie jesteśmy świadkami. Ponieważ to, co dotyczy Izraela, Czytaj dalej…

Ziemia dla Żydów od Boga

W obliczu zaostrzonego konfliktu Izraela z jego arabskimi sąsiadami chcemy sprawdzić, co Biblia mówi na temat ziemi dla Izraela i co w związku z tym czeka ten naród: czy może on zostać pozbawiony swego kraju, a tzw. Palestyna od Jordanu do morza niepodzielnie będzie należeć do Arabów, jak chce tego wielu wrogów Izraela? Nikt nie Czytaj dalej…

Chronologia biblijna – część 3 [polemika]

Zgodnie z obietnicą umieszczamy dziś w wersji tekstowej oraz jako nagranie audio trzecią część z serii wykładów brata Michała Łotysza pt. „Chronologia biblijna”. Seria powstała jako odpowiedź na cały szereg zmian i chronologicznych kombinacji wprowadzonych przez różne osoby po śmierci pastora Russella. Brat Łotysz staje w obronie chronologii biblijnej podanej przez brata Russella i przedstawia Czytaj dalej…

Okazje do okazywania miłosierdzia

Definicja miłosierdzia podana w literaturze: Miłosierdzie można zdefiniować jako współczucie lub litość, przynoszącą ulgę słabym i nieszczęśliwym. Duszą miłosierdzia jest współczucie lub litość, która jest jego wewnętrzną aktywnością. Z kolei zewnętrzna aktywność miłosierdzia to działania, które przynoszą ulgę tym którzy są słabi i potrzebują wsparcia. Wykład wygłoszony przez brata Bogdana Kwaśniewskiego na spotkaniu biblijnym w Czytaj dalej…