Kłótnia z Bogiem

Czy można kłócić się z Bogiem? U Izajasza 1:18 czytamy, że Bóg mówi: „wiedźcie ze mną spór”. Z drugiej strony, apostoł Paweł napisał do Rzymian (9:20): „Człowieku, kimże ty jesteś, że prowadzisz spór z Bogiem?”. Jak to jest? Doświadczenie w badaniu Biblii i intuicja człowieka wierzącego mówią nam, że w Słowie Bożym nie ma żadnych Czytaj dalej…

Powątpiewamy, ale nie zwątpimy

2 List do Koryntian 4:8 – „… powątpiewamy, ale nie zwątpimy”. Wykład wygłoszony przez brata Marka Bejgera na spotkaniu zboru w Bydgoszczy, 7 maja 2023 r. 2 List do Koryntian 4:8, część druga tego wersetu brzmi różnie w różnych przekładach: Biblia Brzeska – „wątpimy, ale nie zwątpimy.” Przekład Nowego Świata – „jesteśmy w rozterce, ale Czytaj dalej…

Poranek

Od jakiegoś czasu swoje wiersze wysyła do nas mailem niejaki Lemalchut. Chętnie publikujemy dziś jeden z nich powstały po lekturze pierwszego rozdziału „Boskiego planu wieków”. Tytuł wiersza brzmi „Poranek”: Co dam Panu za dobrodziejstwa Jego Opatrzności? Co powiem tym, na których Pański przyszedł dzień? To że chwilę tylko trwa gniew Jego Sprawiedliwości, A życzliwość Jego Czytaj dalej…

Przy studni

Rozmowa, która nie powinna się wydarzyć. Była przecież prawie skandalem. Spełniła jednak pragnienia obojga rozmówców. J 4:1-4 – droga przez Samarię – niezbyt lubiana przez Żydów droga, bo mieszkali tam Samarytanie. Skąd w ogóle się wzięli? W 8 wieku p.n.e. miał miejsce podział Izraela na część północną i południową. Królestwo Półn., Izrael, zdobyte zostało przez Czytaj dalej…

Proroctwa o nadziei dla wszystkich ludzi

„I będą błogosławione wszystkie narody ziemi…” – można się do tego przyzwyczaić. Tak będzie, no to fajnie, że tak będzie. Ale w sytuacjach krytycznych: osobistych albo narodowych, ta obietnica staje się bardzo blisko naszemu sercu. Ta obietnica staje się tak bliska i mocna jak przytulenie Izaaka przez Abrahama, który wcześniej w swoim sercu był już Czytaj dalej…