Chronologia biblijna – część 4 [polemika]

W czwartej części wykładu brat Michał Łotysz przedstawia dwunasty dowód potwierdzający, że chronologia biblijna przedstawiona przez brata Russella jest prawdziwa i żyjemy obecnie w czasie drugiej obecności Pana Jezusa, w tysiącletnim „dniu Pańskim”. Brat Łotysz szeroko omawia działalność Pana Jezusa jako Żniwiarza i Króla, a także jako wybranego Anioła PANA, który miał związać i wrzucić Czytaj dalej…

Okazje do okazywania miłosierdzia

Definicja miłosierdzia podana w literaturze: Miłosierdzie można zdefiniować jako współczucie lub litość, przynoszącą ulgę słabym i nieszczęśliwym. Duszą miłosierdzia jest współczucie lub litość, która jest jego wewnętrzną aktywnością. Z kolei zewnętrzna aktywność miłosierdzia to działania, które przynoszą ulgę tym którzy są słabi i potrzebują wsparcia. Wykład wygłoszony przez brata Bogdana Kwaśniewskiego na spotkaniu biblijnym w Czytaj dalej…

Proście – szukajcie – pukajcie

Szalom! Drodzy Bracia i Siostry, chcę powiedzieć, że jest wielkim przywilejem ponownie służyć Wam wykładem. A jest on zatytułowany: Proście – szukajcie – pukajcie. Jak widzicie mój temat będzie dotyczył kwestii modlitwy. Zanim jednak przejdziemy do jakichkolwiek szczegółów chciałbym rozważyć pewne ogólne myśli na temat modlitwy. Wykład wygłoszony przez brata Jacka Zilcha na spotkaniu w Czytaj dalej…

„Świat nie poznał Boga przez mądrość” (1 List do Koryntian 1:21)

Faktem jest, że w przeciągu krótkich kilku lat obecnego życia i w obecnym upadłym, niedoskonałym i zdeprawowanym stanie nasze możliwości są zdecydowanie za małe, by warto było próbować wchłonąć cały zakres prawdy na każdy temat; dlatego widzimy, że światowi ludzie sukcesu są specjalistami w swojej dziedzinie. Człowiek, który poświęca swą uwagę astronomii, będzie miał aż Czytaj dalej…

Pokuta i nawrócenie jako właściwa droga do Jezusa

Najważniejsza sprawa w życiu to uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa jako osobistego odkupiciela i wyzwoliciela z niewoli grzechu. Jednak żeby Jezus stał się dla mnie kimś takim, muszę odczuwać tę niewolę i starać się o tę wolność. To oznacza pewne myśli, działania – pewną drogę z mojej strony. Podobnie, kiedy już wierzę i widzę jakąś Czytaj dalej…

Księga Zachariasza 14:4-9. GÓRA OLIWNA czyli Królestwo Światła i Pokoju

Ten fragment z Księgi Zachariasza należy do moich ulubionych. Gdy nogi Jahwe stają na Górze Oliwnej, rozszczepia się ona na dwie części, a pomiędzy powstaje dolina błogosławieństw. Do tej doliny – jak do schronu przed trzęsieniem ziemi lub jakimś kataklizmem – zbiegają się przestraszone narody. Stopniowo zaczynają tam płynąć uzdrawiające potoki, pojawia się coraz więcej Czytaj dalej…

Współczucie nie oznacza słabości charakteru

Pan Jezus odczuwał współczucie, ponieważ Jego natura była delikatna, doskonała, uczuciowa – nie zaś twarda, znieczulona samolubstwem i grzechem z powodu dziedzictwa lub osobistego doświadczenia. Czytamy o Nim także, iż „użalił się”, że powiedział: „żal mi tego ludu”, a kiedy widział płacz Żydów, Marty czy Marii, był poruszony i „zapłakał Jezus”. To współczucie bynajmniej nie Czytaj dalej…