Okup za wszystkich

Wszyscy chrześcijanie zgadzają się, że Jezus umarł w celu przebaczenia grzechu. W jaki jednak sposób śmierć Jezusa sprawiła, że stało się to możliwe?

Odpowiedź uzyskasz w prezentacji pt. Okup za wszystkich

6 thoughts on “Okup za wszystkich”

  1. Skoro Jezus umarł za Adama, to znaczy, że kiedy Adam zmartwychwstanie, cała ludzkość, czyli całe potomstwo Adama, będzie mieć możliwość otrzymać takie samo życie, jakie będzie miał nasz odkupiony praojciec Adam. Czyli otrzymamy życie wieczne w Adamie jako naszym praojcu. Dziedzicznie. Po co więc nam Chrystus, po co nam wiara, po co nam łaska, po co uczynki?

  2. Odkupienie przez Jezusa nie zapewnia nikomu życia wiecznego. Ono jedynie daje wszystkim nadzieję obudzenia z grobu, poznania prawdy i wówczas stanięcia na własnej indywidualnej próbie, która zdecyduje o wiecznym życiu lub wiecznej śmierci dla danej osoby. Rozwijamy te wątki z nagraniach: Dobra wiadomość, Dzień sądu, a także w najnowszych filmach o gehennie i czyśćcu.

    Minione dwa tysiące lat nie służyły w Boskim zamierzeniu, by nawrócić świat. Gdyby Bóg chciał tego dokonać, to świat byłby już nawrócony. Te lata poświęcone były na to, żeby spośród ludzi wybrać pewien szczególny lud, „małą trzódkę”, oblubienicę Chrystusa. Są to święci, którzy w przyszłości będą królować i sądzić świat razem z nim.

    To dlatego wiara, łaska i uczynki są bardzo ważne dla wszystkich, którzy pójdą za Jezusem. Ponieważ czy aspirują do „małej trzódki” czy też znajdą się w jakiejkolwiek części potomstwa Abrahama (miało ono być rozmnożone jak gwiazdy i jak piasek), to jednak w przyszłości razem z Jezusem mają błogosławić i wyzwalać świat od zła. A do tego dzieła musieli zostać w tym życiu przygotowani.

    Pozdrawiam!
    Wiktor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *