Czy jesteś miłosiernym Samarytaninem?

Łukasza 6:36 – Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Większość z nas jeśli nie wszyscy wiemy o co chodzi. Naszym największym problemem jest jak zawsze ta część praktyczna. Najczęściej w takich oczywistych sprawach – sprawdza się powiedzenie im dalej w las tym więcej drzew. I te na pozór oczywiste rzeczy stają się dość skomplikowane Czytaj dalej…

Nakazano ci kochać (2)

„Chodźcie w miłości”. List do Efezjan 5,2 Grecy, mówiąc o miłości, używali czterech różnych określeń. (1) „Storge” oznaczało miłość wypływającą z rodzinnego przywiązania. (2) „Eros” to miłość romantyczna i erotyczna. (3) „Philia” oznaczała przywiązanie emocjonalne lub przyjaźń. (4) „Agape” to miłość ofiarna i bezwarunkowa. Kiedy Biblia mówi o miłości Boga do nas oraz o rodzaju Czytaj dalej…

Nakazano ci kochać (1)

„Daję wam nowe przykazanie: kochajcie się wzajemnie”. Ewangelia Jana 13,34 Słowo „miłość” jest z pewnością jednym z najczęściej źle rozumianych słów na świecie. Osłabiamy jego znaczenie przez nadużywanie: „Kocham moją żonę, kocham mój kraj, kocham pizzę…”. Dawanie i otrzymywanie miłości jest trudne, zwłaszcza gdy nie pojmujemy, czym ona jest. Musimy więc wyjaśnić kilka nieporozumień. Uważamy, Czytaj dalej…

Samotność

Powód rozważań: wojna, choroby, wiek… 1 Mojż. 2: 18:  Rzekł też Pan Bóg: Nie dobrze być człowiekowi samemu; uczynię mu pomoc, któryby była przy nim… A dał Adam imiona wszystkiemu bydłu, i ptactwu niebieskiemu, wszelkiemu zwierzowi polnemu. Lecz Adamowi nie była znaleziona pomoc, któryby przy nim była .I zbudował Pan Bóg… niewiastę i przywiódł ją Czytaj dalej…

Postanowienia noworoczne 2023

Nie spełnimy już postanowień na rok 2022, ale może przeanalizować stary rok i zastanowić się, co i jak robić lepiej w tym roku. Już samo spotkanie się w dobrym duchu w nowym roku jako naśladowcy Jezusa jest błogosławieństwem. Zapraszamy do wysłuchania wykładu, który wygłosił brat Czesław Ruciński. Nabożeństwo noworoczne, 1 stycznia 2023 r.: Błogosławcie narody Czytaj dalej…

Jakimi mamy być

Jakimi mamy być – brat Robert Szolc przedstawił ten wykład na spotkaniu biblijnym Zborów Badaczy Pisma Świętego w Bydgoszczy, niedziela, 23 października 2022 roku. Żyjemy w czasach opisanych w 2 Liście Piotra, rozdział 3. Nasilają się symboliczne wstrząsy ziemi czyli obecnego porządku rzeczy. Jak w tej sytuacji powinni się zachowywać wierni? 2P 3:11-14 BT5 „Skoro Czytaj dalej…

Najbardziej Boskie uczucie

Drodzy Bracia i Siostry! Zachęcałbym wszystkich do powtarzania sobie Nowego Testamentu, a zwłaszcza Ewangelii. Na początku może przyjść myśl, że Ewangelie to my już znamy. Bo przecież to wszystko się powtarza. Po przeczytaniu Mateusza kolejne dwie ewangelie są bardzo podobne. Ale dzięki temu, że znamy ogólną historię, toteż zwracamy uwagę na inne szczegóły, na które Czytaj dalej…