Tysiąclecie

Temat ten powinien być zajmujący dla wszystkich, szczególnie z powodu wielkich wydarzeń, jakie Pismo Święte przewiduje w tym okresie. Słowo milenium [które w języku polskim tłumaczymy na tysiąclecie ? przypis tł.] to przymiotnik łaciński oznaczający trwający tysiąc lat, który jest niekiedy używany z łacińskim rzeczownikiem regnum na oznaczenie królestwa o tysiącu lat. Przejęliśmy je dosłownie do języka angielskiego i używamy jako rzeczownika na oznaczenie okresu tysiąca lat, w czasie którego nad ziemią i ludzkością będzie panował Chrystus i Jego wierni. Fakt, że mają oni w ten sposób panować, jest pokazany w wielu tekstach; niektóre z nich nawet bezpośrednio podają, iż będzie to trwało przez tysiąc lat, np. Obj. 20:4-9. Wynika to także z określeń dzień Pański, dzień Boga itp. odniesionych do Tysiąclecia, ponieważ 1000 naszych lat stanowi u Pana jeden dzień (Ps. 90:4; 2 Piotra 3:8). Widzimy zatem, że idea tkwiąca u podstaw słowa tysiąclecie (oraz tysiącletni) jest nauką Biblii, chociaż słowo to jako takie w niej nie występuje.

W okresie Tysiąclecia mają być realizowane cele powrotu naszego Pana, i dlatego te dwa tematy są ściśle związane. Kiedy więc będziemy traktować o głównych celach powrotu naszego Pana – najpierw pokrótce w rozdziale pierwszym, a następnie bardziej szczegółowo w kolejnych rozdziałach – jednocześnie będziemy zajmować się celami Tysiąclecia. Z powodu ścisłego związku Tysiąclecia z powrotem naszego Pana, takie tematy jak: etapy, sposób i czas Jego powrotu, także naturalnie wchodzą w zakres niniejszego opracowania. W rozdziale XII i XIII podamy wiele tekstów Starego i Nowego Testamentu odnoszących się do Tysiąclecia wraz z odpowiednimi komentarzami. Dzięki temu nasi czytelnicy będą je mieli w jednym miejscu, co umożliwi szybkie ich odnalezienie. Autor modli się, by jego książka była błogosławieństwem dla wszystkich tych, którzy będą ją czytać i studiować.

Pobierz książkę: Tysiąclecie
Autor: Paul Samuel Leon Johnson

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *