Wesele w Kanie Galilejskiej – typ i antytyp

Pierwszy cud, który Jezus uczynił miał pokazać ostateczny cel dzieła, które wtedy się rozpoczynało… Prawdopodobnie pierwsi uczniowie nie mogli rozpoznać figuralnego znaczenia uczynionego cudu, lecz mogli zauważyć moc, która wykonała ten cud, co miało służyć za dowód, iż Jezus był rzeczywiście Synem Bożym. Jednak dla nas żyjących w świetle brzasku Tysiąclecia wiele typów i figur Czytaj dalej…