Pamiątka śmierci Pana Jezusa Chrystusa – Bydgoszcz – 22 marca 2024 r.

Uroczystość pamiątki śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Zbór w Bydgoszczy. Nagranie obejmuje wykład oraz samą uroczystość Wieczerzy Pańskiej. Sam wykład w wersji tekstowej i w wersji audio znajduje się tutaj:  Usprawiedliwienie jako warunek zbliżenia człowieka do Boga

Pamiątka śmierci naszego Pana – proponowany sposób obchodzenia

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. – 1 List do Koryntian 11:26 Pan Jezus obchodził Paschę w Jerozolimie wieczorem, o wyznaczonej dacie, 14 Nisan (Mateusza 26:17,20; Marka 14:12,17; Łukasza 22:7). Zgodnie z żydowską rachubą, dzień (doba) rozpoczyna się wraz z zachodem słońca i kończy się 24 godziny później. Czytaj dalej…

Niewola i wyzwolenie Izraela

Wykład wygłoszony na konwencji Świeckiego Ruchu Misyjnego „Epifania” w Lublinie, 20 sierpnia 2023 r. Mówi brat Grzegorz Parylak ze Lwowa. „Co musi się stać, żeby takie wyzwolenie nastąpiło? Pierwsze to uświadomienie sobie swojego stanu. Bo ci, którzy w tej niewoli rodzili się jako dzieci, oni nigdy nie znali swobody. Wydawało im się, że to coś Czytaj dalej…

„Godzien jest ten Baranek zabity”

Księga Objawienia, rozdział 5 – „I ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na zewnątrz, zapieczętowaną na siedem pieczęci. I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie? A nie mógł nikt – na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią – otworzyć księgi Czytaj dalej…

Paschalna wieczerza – typ i antytyp

Jakie święto obchodził nasz Pan z Apostołami? – święto Przaśników, tak zwana Pascha. (Łukasza 22:1,7-14) Zgodnie z nakazem Boga i tradycją narodu izraelskiego obchodzono pamiątkę wydarzeń sprzed wielu lat, wydarzeń, które przyniosły Izraelitom wolność. Historia –        Bóg za pośrednictwem Jakuba, Józefa i jego braci dał początek nowemu narodowi – Izraelowi (od imienia danego Jakubowi – Czytaj dalej…

WIELKANOC – dziwne święta

Wielkanoc to dziwne święta, ponieważ… – świętuje się w niedzielny poranek – dotyczy czwartkowego wieczora – podkreśla się zmartwychwstanie – istotą jest śmierć Uporządkujmy to: 1. Co to za Wielka Noc? Gdy nadszedł czas wyzwolenia narodu izraelskiego z niewoli egipskiej, w nocy Izraelici zostali ochronieni przed ostatnią plagą. Spożywali wtedy pieczonego baranka. Na pamiątkę tego wydarzenia, mieli to robić Czytaj dalej…

Biblijne święta – czy chrześcijanie powinni je obchodzić

Nasi czytelnicy pytają czy biblijne, hebrajskie święta i zwyczaje powinny być podtrzymywane przez chrześcijan. Co na przykład z Paschą ustanowioną w czasie wyjścia Izraelitów z Egiptu – czy i my powinniśmy jeść baranka, a w określone dni ograniczyć dietę do niekwaszonego chleba? Naśladowcy Jezusa nie muszą spotykać się na wieczerzy paschalnej z literalnym barankiem, na Czytaj dalej…