Pryska i Akwila – współpracownicy apostoła Pawła

Ludzie, którzy wybrali służbę Bogu jako swój sposób na szczęśliwe życie. Pryska i Akwila. Podaję w takiej w kolejności i w takiej formie, w jakiej lubił to robić apostoł Paweł. Pryska to zdrobnienie od Pryscylla, a Akwila to imię jej męża. Ich oboje apostoł Paweł nazywa swoimi „synergos”. To zwrot, który stosował tylko do bliskich Czytaj dalej…

Czy dusza jest odrębną istotą?

Pytanie — W Ewangelii wg św. Mateusza 10:28 czytamy: „A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą; ale raczej bójcie się tego, który może i duszę i ciało zatracić w piekielnym ogniu”. Czy Pismo Święte dowodzi, że dusza jest odrębną istotą? Odpowiedź — Powierzchowne przeczytanie tego wersetu zdaje się podtrzymywać Czytaj dalej…