Okazje do okazywania miłosierdzia

Definicja miłosierdzia podana w literaturze: Miłosierdzie można zdefiniować jako współczucie lub litość, przynoszącą ulgę słabym i nieszczęśliwym. Duszą miłosierdzia jest współczucie lub litość, która jest jego wewnętrzną aktywnością. Z kolei zewnętrzna aktywność miłosierdzia to działania, które przynoszą ulgę tym którzy są słabi i potrzebują wsparcia. Wykład wygłoszony przez brata Bogdana Kwaśniewskiego na spotkaniu biblijnym w Czytaj dalej…

Uzdrawiająca moc wdzięczności

Zapraszamy do wysłuchania drugiej części wykładu o tajemnicy duchowej siły. Tym razem główny temat to wpływ wdzięczności na duchowe zdrowie wierzącego. Na naszej stronie jest też dostępna część 1. Nagranie wykładu ze spotkania chrześcijańskiego w Bziance, niedziela, 16.07.2023 r. Mówi Bogdan Kwaśniewski z Rybnika: Uzdrawiająca Moc wdzięczności Jest to druga i ostatnia część wykładu na Czytaj dalej…

Moja podróż z Abrahamem i jego rodziną

Wiele historii z Księgi Rodzaju nabiera zupełnie nowego, żywego znaczenia, gdy zastosujemy do nich wykładnię Nowego Testamentu i zobaczymy, że czytając Stary Testament – poza dosłowną historią – czytamy także opis doświadczeń chrześcijan w czasach po dokonanym przez Jezusa odkupieniu. W tym wykładzie (27.06.2015 r.) brat Oleksandr Chilczuk tłumaczy, co może oznaczać podróż Abrahama i Czytaj dalej…

Wyjście z Egiptu – czego chrześcijanie mogą się nauczyć z tej historii

Niektóre myśli na temat wyjścia Izraelitów z Egiptu. Wykład wygłoszony przez brata Oleksandra Chilczuka na konwencji ŚRM „Epifania” w Miętnem, 29.08.2015 r. Księga Wyjścia 12:34,37-39 – „Wtedy lud zabrał ciasto swoje, zanim się zakwasiło, dzieże swoje, owinięte w szaty, niosąc je na swoich ramionach. Synowie izraelscy wyruszyli z Ramses do Sukkot w liczbie około sześciuset Czytaj dalej…

Zakryta tajemnica

Wykład przedstawiony w zborze Pana w Bydgoszczy, 5 lutego 2023 roku. Mówi brat Czesław Ruciński: 1 List do Koryntian 2:7-8 – „Lecz głosimy mądrość Boga w tajemnicy, zakrytą mądrość, którą przed wiekami Bóg przeznaczył ku naszej chwale; Której nie poznał żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem poznali, nigdy nie ukrzyżowaliby Pana chwały” Psalm Czytaj dalej…

Zbliżające się Królestwo Boże

Czy istnieją jakieś drogi wyjścia z ogólnoświatowego kryzysu? Czy błyśnie promyk nadziei dla wszystkich, którzy oczekują lepszego jutra? Czy skończy się nędza krajów tzw. trzeciego świata i ludzie przestaną umierać z głodu? Czy kiedykolwiek hasło miłości bliźniego zacznie być wprowadzane w codziennym życiu? Czy istnieje jakieś lekarstwo na uzdrowienie tego starego, moralnie chorego świata? Czy Czytaj dalej…

Do czego napomina mnie Słowo Boże

Żyjemy w trudnych czasach, w których trudne jest także nauczanie i napominanie. Czy są nieskazitelni nauczyciele? Na pewno: nie, bo nie ma wśród nas doskonałych. Napomnienia Słowa Bożego pozostają jednak aktualne dla nas wszystkich, a nawet coraz bardziej aktualne im bardziej przybliża się zapowiedziany koniec obecnego porządku rzeczy na świecie: „A wiedz o tym, że Czytaj dalej…