Życie wieczne i zmartwychwstanie

Od czasu do czasu warto wrócić myślami do naszych nauk podstawowych, niekwestionowanych przez prawie żadnego chrześcijanina, zwłaszcza wtedy, gdy przeżywamy jakieś trudne okoliczności w życiu. Zapraszamy do wysłuchania wykładu, który brat Andrzej Kaliszczyk wygłosił na spotkaniu biblijnym w Bziance, 14.04.2024 r. Doświadczenia życiowe, szczególnie te ciężkie, poruszają wszystkie czułe struny naszego wewnętrznego człowieka i pozwalają Czytaj dalej…

Kilka słów o radości

Gościliśmy w Bydgoszczy brata Mirka Szamockiego (3 marca 2024 r.). Szczególnego charakteru nadał tej usłudze fakt, że Mirek poznał Ewangelię w czasach szkolnych, kiedy mieszkał w naszym mieście i w zborze bydgoskim stawiał pierwsze kroki na swojej chrześcijańskiej i kaznodziejskiej drodze. Temat pierwszego z wykładów to: RADOŚĆ. Zapraszamy do wysłuchania: Owocem zaś Ducha jest: RADOŚĆ! Czytaj dalej…

Biblijna cierpliwość

„Albowiem cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc, odnieśli obietnicę.” – List do Hebrajczyków 10:36 Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że potrzebujemy cierpliwości. Już sam ten fragment mówi, że cierpliwość jest potrzebna: 1/ dla czynienia woli Bożej – czyli nie da się jej czynić bez cierpliwości; 2/ aby otrzymać to, co Bóg obiecał w swoim Czytaj dalej…

„Koronujesz rok dobrocią Twą!” – Psalm 65:12

– Nowy Rok 2024 – Przełom Starego i Nowego Roku jest dla ludzi wierzących szczególną okazją do refleksji i duchowych obrachunków. Jest to jedna z tych okazji, kiedy dokonujemy obrachunków z przeszłością i z wielką niecierpliwością spoglądamy w przyszłość. Jedno jest jednak pewne – znowu przybliżyło się Królestwo Boże. Dlatego uczucie wdzięczności składanej naszemu Ojcu Czytaj dalej…

Chronologia biblijna – część 5 [BOSKA PIECZĘĆ]

„Boska pieczęć na prawdziwość chronologii biblijnej brata Russella”. W poprzednich częściach serii brat Michał Łotysz odpowiadał na argumenty brata Davida Rice’a i inne zmiany w chronologii pojawiające się po śmierci pastora Charlesa Taze’a Russella. W części 5., ostatniej, celem jest pokazanie jak Bóg poprzez wydarzenia na świecie „podpisał się” pod obliczeniami z „Wykładów Pisma Świętego”. Czytaj dalej…

Każda księga w Biblii jest mesjańska

Ile w Biblii jest ksiąg mesjańskich? Wierzymy, że wszystkie w jakiś sposób lub na jakieś sposoby odnoszą się do Jezusa jako Mesjasza. Jezus oświadczył raz: „Badacie Pisma … a one dają o mnie świadectwo!” (Jan 5:39). Zwróćmy uwagę na następujące z nich: W 1 MOJ. (12:18) Mesjasz jest Nasieniem Obiecanym. W 2 MOJ. (12:21) On jest Czytaj dalej…

Siódma trąba

„Siódma trąba” – brat Henryk Olekszy wygłosił ten wykład na spotkaniu zboru w Bydgoszczy, 26.11.2023 r. Omawia w nim Księgę Objawienia 11:15-19 – „I zatrąbił siódmy anioł, i odezwały się donośne głosy w niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków. A dwudziestu czterech starszych, Czytaj dalej…