Czy dzisiejszy Izrael zasługuje na błogosławieństwa Boga?

Dzisiejszy Izrael ma na świecie przyjaciół i wrogów, więcej tych drugich niż tych pierwszych, a ich liczba nie będzie maleć, lecz rosnąć, aż do pełnego ukształtowania się i bloku Goga i Magoga i jego wściekłego ataku na Izrael, który przetrwa tylko dzięki nadprzyrodzonej interwencji Boga. Zachęcamy do wysłuchania wykładu, który brat Adam Urban wygłosił na Czytaj dalej…

Ziemia dla Żydów od Boga

W obliczu zaostrzonego konfliktu Izraela z jego arabskimi sąsiadami chcemy sprawdzić, co Biblia mówi na temat ziemi dla Izraela i co w związku z tym czeka ten naród: czy może on zostać pozbawiony swego kraju, a tzw. Palestyna od Jordanu do morza niepodzielnie będzie należeć do Arabów, jak chce tego wielu wrogów Izraela? Nikt nie Czytaj dalej…

Druga faza ucisku Jakuba – atak Goga i Magoga na Izrael

Zachęcamy do wysłuchania serii pięciu wykładów na temat obecnej sytuacji Izraela i tego, co czeka ten kraj w przyszłości. Jak zawsze, gdy proroctwo dotyczy czasów, które dopiero przed nami, zachęcamy do ostrożności i nie wyciągania zbyt pośpiesznych wniosków. Bądźmy obserwatorami rzeczywistości przez pryzmat proroctw, ale – bez Boskiego upoważnienia – nie stawajmy się prorokami. Umieszczamy Czytaj dalej…

Przed Herzlem był pastor Russell: zaniedbany rozdział syjonizmu

W internetowym wydaniu jednego z bardziej znanych portali izraelskich – „Haaretz” – Haaretz.com (który jako gazeta papierowa działa już od 1918 r. i jest najstarszym dziennikiem wydawanym w Izraelu), 22.08.2018 r. ukazał się artykuł pod tytułem „Przed Herzlem był Pastor Russell: Zaniedbany rozdział Syjonizmu” („Before Herzl, There Was Pastor Russell: A Neglected Chapter of Zionism”), którego autorem Czytaj dalej…

Zakazana droga – droga do śmierci

Zabroniona przez Boga droga… Droga, którą nie powinniśmy iść, bo prowadzi ona tylko do śmierci. Mówi o niej 4 Księga Mojżeszowa, gdy opisuje podróż narodu izraelskiego do Kanaanu. Historia mówi, że naród izraelski był już blisko Ziemi Obiecanej. Minęło już 38 lat podróży po pustkowiu. Wyrosło nowe pokolenie, ci, którzy nigdy nie byli niewolnikami. Narodzili Czytaj dalej…

Przybytek Izraela na pustkowiu jako zapowiedź przyszłości

Prezentacja z dnia 12.04.2023 roku. Po więcej informacji odsyłamy do wspominanej książki pt. „Cienie przybytku”. Wartościowe będzie także uważne przeczytanie Listu św. Pawła do Hebrajczyków.   ————— Notatki w wersji tekstowej: Przybytek Izraela na pustkowiu jako zapowiedź przyszłości PRZYBYTEK – miejsce kontaktu Boga z ludźmi. Bóg polecił, aby tutaj kapłani składali ofiary, aby uzyskać przebaczenie Czytaj dalej…

Zmartwychwstanie a wiara Żydów

PYTANIE: Jakie były wierzenia Żydów na temat zmartwychwstania? ODPOWIEDŹ: Pisarze Starego Testamentu, będący pod natchnieniem, mocno wierzyli w zmartwychwstanie. Ijob wyraża głębokie pragnienie i mocne przekonanie, że doświadczy przebudzenia się w zmartwychwstaniu [1]. Dawid, gdy mówił proroczo o Mesjaszu, wyrażał ufność w to, że jego dusza wyjdzie z piekła (z szeolu, czyli ze stanu nieświadomości Czytaj dalej…