Milicjanci pomogli w głoszeniu Ewangelii

W czasie stanu wojennego w Polsce (1981-1983) pewien młody głosiciel Ewangelii podróżował pociągiem. Aby wykorzystać czas przesiadki, na dworcu Warszawa Zachodnia, brat ten rozłożył na dworcowej ławce różne broszurki chrześcijańskie. Na początku nikt specjalnie się tym nie zaciekawił. Podeszła tylko mała dziewczynka, która zaczęła literować tytuły ulotek. I tak sobie czytała: – C… O… T.. Czytaj dalej…

Niebezpieczeństwo trwania w niezadowoleniu

Utrzymywanie się ducha niezadowolenia powinno być traktowane jako poważna wada charakteru, zupełnie niestosowna dla tych, którzy uważają się za naśladowców Pana Jezusa. To jest niebezpieczny stan, który obraża Boską dobroć i zagraża przyszłemu losowi jego posiadacza: „Nie wejdą do odpocznienia mego.” [4 Mojżeszowa 11:5-6, Hebrajczyków 3:8-11] Szemranie – czy wyrażone głosem, czy w skrytych uczuciach, Czytaj dalej…

Doświadczenia nie do wyjaśnienia

Pytanie: Czasami w naszym chrześcijańskim życiu pojawiają się na naszej drodze trudności, które wydają się nie do wytłumaczenia. Dlaczego tak jest? Odpowiedź: To pytanie dotyczy Boskiej opatrznościowej opieki nad jego stworzeniami – ludzkimi, anielskimi, a nawet niższymi. Zaliczając nas do ludzkości, On przejawia ogólną troskę o dobrych i złych, sprawiedliwych i niesprawiedliwych (Mateusza 5:44,45; Dzieje Czytaj dalej…

Poszerzający się krąg

Od redakcji: Relacja z podróży morskiej apostoła Pawła do Rzymu zapisana jest z nadzwyczajną dokładnością odnośnie przystanków, warunków pogodowych – nawet nazwy wichru, euroklidon, który jest silnym wschodnim wiatrem na Morzu Śródziemnym. Polecamy wszystkim uważną lekturę tej historii w Dziejach Apostolskich 27 (cały rozdział) aż do Dziejów 28:16. Teraz zwróćmy uwagę na moment w tej Czytaj dalej…

Kilka przykładów Boskiej opatrzności

Bóg za pośredników swoich opatrzności używa istot ożywionych i tworów nieożywionych. Pewna poświęcona siostra modliła się podczas wojny trzydziestoletniej, aby Bóg zbudował mur wokół jej domu i ochronił ją oraz jej bliskich przed dewastacją i grabieżą zbliżającej się armii rzymskiej. Bóg użył nieożywionego tworu w postaci wielkiego śniegu, jaki spadł i nagromadził się na drodze, Czytaj dalej…

Samuel Crowther

Historia Samuela Crowthera jest wspaniałym przykładem działania opatrzności wobec przyszłych sług Boga. Urodził się on na początku ubiegłego stulecia w jakimś afrykańskim plemieniu, uczestniczył w licznych walkach plemiennych, został wzięty do niewoli przez marudera i sprzedany za konia, następnie za belę tytoniu i w końcu portugalskiemu handlarzowi niewolników za baryłkę rumu. Przeszedł wszelkie okropności skutego Czytaj dalej…

List gratulacyjny

Jedna z ciekawych myśli z wykładu brata Raymonda G. Jolly’ego pt. Wzburzanie gniazda („Teraźniejsza Prawda”) nr 425, listopad-grudzień 1992, s. 86): „Tak jak pewna siostra napisała do mnie o swych strasznych próbach, jakie przechodziła; po prostu uważała, że te próby, jakich doznawała, były okropne. Napisałem do niej list gratulacyjny. Stwierdziłem, że gdyby była chuchrem, Pan Czytaj dalej…