Czynienie woli Bożej

Wykonywanie woli Jehowy było i wciąż jest przywilejem i obowiązkiem każdego poświęconego dziecka Bożego! Najwyższym życiowym celem człowieka nie jest tylko czynienie dobra albo pozyskiwanie dusz, choć najwyraźniej wielu tak myśli. Jest nim raczej pełnienie woli Bożej. „[…] abyście stali doskonałymi i zupełnymi we wszelkiej woli Bożej” (Kol. 4:12). Czasem, lub dla niektórych osób, może Czytaj dalej…

Boża wola

„A cóż jest Królestwo Boże? To nie napój i nie jedzenie. Nie na tym polega Królestwo Boże. Nie w tym główny sens wieczności, że będziemy tam mieć bardzo dużo owoców, czy kiełbasy, czy może ananasów. Nie w tym jest rzecz, nie to jest najważniejsze. Tylko „Królestwo Boże”. Cóż to jest? To – jak mówi apostoł Czytaj dalej…