Dlaczego chrześcijan spotykają często niepowodzenia

Pytanie – Zauważyłem, że ludzie, którzy próbują żyć w prawy sposób i być chrześcijanami, częściej spotykają się z niepowodzeniami niż osoby samolubne i niegodziwe. Czy Biblia daje jakieś wyjaśnienie w tej kwestii? Odpowiedź – Tak, Biblia podaje powód. Siłą rzeczy mała łódka płynąca pod prąd z dwukrotnie większym prawdopodobieństwem zderzy się z kłodami i gruzami, Czytaj dalej…

Niebezpieczeństwo trwania w niezadowoleniu

Utrzymywanie się ducha niezadowolenia powinno być traktowane jako poważna wada charakteru, zupełnie niestosowna dla tych, którzy uważają się za naśladowców Pana Jezusa. To jest niebezpieczny stan, który obraża Boską dobroć i zagraża przyszłemu losowi jego posiadacza: „Nie wejdą do odpocznienia mego.” [4 Mojżeszowa 11:5-6, Hebrajczyków 3:8-11] Szemranie – czy wyrażone głosem, czy w skrytych uczuciach, Czytaj dalej…

Siła wiary

Od Pana płynie moja siła, Od Pana płynie pokój mój. Cóż bym bez Niego uczyniła? On słodzi mego życia znój. Od Niego płynie moja siła Gdy trzeba ciężki stoczyć bój. Pragnę, by zawsze otoczyła Jego Opatrzność – żywot mój. Problemy, smutki, troski stare, Każdy je przecież dobrze zna. Lecz jam szczęśliwa, bo mam wiarę. Gdy Czytaj dalej…