Będąc bogaty, ze względu na was stał się ubogi

„A znacie hojność (miłości) naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Wiecie, że On, będąc bogaty, ze względu na was stał się ubogi, abyście wy, dzięki Jego ubóstwu, stali się bogaci.” – 2 List do Koryntian 8:9 Ten werset można przeczytać i pójść dalej albo się nad nim zastanowić. „On, będąc bogaty” – zanim stał się człowiekiem, Jezus Czytaj dalej…

Jezus pełen współczucia

„I oto przyszedł do Niego trędowaty, upadł na kolana i prosił: Gdybyś zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Jezus, pełen współczucia, wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: Chcę, bądź oczyszczony! W tej chwili zszedł z niego trąd i stał się czysty.” – Ewangelia wg św. Marka 1:40-42 Jeśli porównamy różne tłumaczenia, zauważymy, że jest wiele sposobów na Czytaj dalej…

Najbardziej Boskie uczucie

Drodzy Bracia i Siostry! Zachęcałbym wszystkich do powtarzania sobie Nowego Testamentu, a zwłaszcza Ewangelii. Na początku może przyjść myśl, że Ewangelie to my już znamy. Bo przecież to wszystko się powtarza. Po przeczytaniu Mateusza kolejne dwie ewangelie są bardzo podobne. Ale dzięki temu, że znamy ogólną historię, toteż zwracamy uwagę na inne szczegóły, na które Czytaj dalej…