Nieśmiertelność Jezusa

Jedną z różnic między Ojcem a Synem jest to, że Bóg Ojciec od zawsze posiadał nieśmiertelność. Z Panem Jezusem było inaczej. On nie był nieśmiertelny przed swoim zmartwychwstaniem. Nie był nieśmiertelny jako istota duchowa w niebie i nie był nieśmiertelny jako człowiek. Jak można przeczytać w Liście do Filipian 2:9 po uniżeniu się Jezusa i Czytaj dalej…

Życie wieczne i zmartwychwstanie

Od czasu do czasu warto wrócić myślami do naszych nauk podstawowych, niekwestionowanych przez prawie żadnego chrześcijanina, zwłaszcza wtedy, gdy przeżywamy jakieś trudne okoliczności w życiu. Zapraszamy do wysłuchania wykładu, który brat Andrzej Kaliszczyk wygłosił na spotkaniu biblijnym w Bziance, 14.04.2024 r. Doświadczenia życiowe, szczególnie te ciężkie, poruszają wszystkie czułe struny naszego wewnętrznego człowieka i pozwalają Czytaj dalej…

Nie jest za późno

Łaska Boża jest wielka i niepojęta, ona sięga poza grób i dotknie absolutnie każdego człowieka na Ziemi. Ważne jest jednak przyjęcie głosu wtedy, gdy do nas przemawia. Nie warto zwlekać, lepiej już dzisiaj upaść na kolana, przeprosić za swoje grzechy i przyjść do Boga z wiarą w Jezusa. Jezus Chrystus przyszedł na Ziemię, żył, umarł Czytaj dalej…

Pamiątka śmierci naszego Pana – proponowany sposób obchodzenia

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. – 1 List do Koryntian 11:26 Pan Jezus obchodził Paschę w Jerozolimie wieczorem, o wyznaczonej dacie, 14 Nisan (Mateusza 26:17,20; Marka 14:12,17; Łukasza 22:7). Zgodnie z żydowską rachubą, dzień (doba) rozpoczyna się wraz z zachodem słońca i kończy się 24 godziny później. Czytaj dalej…

Choroby duchowe – jak sobie z nimi radzić?

Wykład przedstawiony na spotkaniu zboru w Bydgoszczy, 04.02.2024 r. Drodzy Bracia, drogie Siostry! Pozwolę sobie dziś zrobić taki mały prezent dla samego siebie i przypomnę świadectwo, które dla mnie osobiście ma wielkie znaczenie. Nawet jeśli kiedyś już to zrobiłem, to było to bardzo dawno temu: Historia nawrócenia Charlesa Spurgeona w jego własnych słowach. Był to Czytaj dalej…

Okup jako serce Biblii

„Okup warunkuje wszystkie pozostałe biblijne doktryny. Potwierdza jedność Boga, ponieważ Odkupiciel nie może być częścią Tego, którego sprawiedliwość musi być zaspokojona. Potwierdza śmiertelność człowieka, ponieważ wymaga śmierci zarówno duszy, jak i ciała. Dowodzi, że karą za grzech jest śmierć, ponieważ Chrystus złożył cenę okupu przez śmierć. Potwierdza zmartwychwstanie Chrystusa jako duchowej istoty: gdyby bowiem odebrał Czytaj dalej…

Współczucie nie oznacza słabości charakteru

Pan Jezus odczuwał współczucie, ponieważ Jego natura była delikatna, doskonała, uczuciowa – nie zaś twarda, znieczulona samolubstwem i grzechem z powodu dziedzictwa lub osobistego doświadczenia. Czytamy o Nim także, iż „użalił się”, że powiedział: „żal mi tego ludu”, a kiedy widział płacz Żydów, Marty czy Marii, był poruszony i „zapłakał Jezus”. To współczucie bynajmniej nie Czytaj dalej…