Jak bardzo Bóg ukochał świat?

„Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” – Ewangelia wg św. Jana 3:16 Pytanie – Jak bardzo Bóg ukochał świat? Odpowiedź – We właściwym czasie historii niebiański Ojciec wysłał Jezusa na świat jako 'okup’ za całą ludzkość, jak mówi Czytaj dalej…

Co rozumieć przez biblijne czasy odnowienia?

W Dziejach Apostolskich 3:20-21 czytamy: „I pośle Bóg tego, który był wam głoszony, Jezusa Chrystusa; którego niebo musi zatrzymać aż do czasów odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków.” Odnowienie lub restytucja oznacza powrót do początkowego stanu, przywrócenie czegoś, co zostało utracone. Ten początkowy stan dla rodziny ludzkiej to Czytaj dalej…

Co to znaczy być usprawiedliwionym z wiary?

Rozważmy List do Rzymian 5:1 jako główny werset biblijny: „Będąc tedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Być usprawiedliwionym z wiary to znaczy być doprowadzonym do pokoju z Bogiem. Trzeba podjąć dwa kroki, aby zdobyć ten upragniony stan: Pierwszy krok to pokuta za grzechy (Dzieje Apostolskie 26:20, [1]). Warunek Czytaj dalej…

Dlaczego nasz Pan musiał umrzeć za nas?

Można by zapytać dlaczego konieczne było, by chleb, który zstąpił z nieba [Jana 6:51, 53] został złamany – zabity – za nas. Było tak dlatego, że sami nie mieliśmy możliwości uzyskania życia. Śmierć działała i wciąż działa w całej ludzkości i pochłania ją w tempie 152 029 osób dziennie [pisane w roku 2007 – dop. Czytaj dalej…

Jak wiele dzieci Adama skorzysta ze śmierci Jezusa?

Pytanie: Jak wielu spośród potomków Adama skorzysta ze śmierci Jezusa? Odpowiedź: Jezus „na małą chwilę mniejszym stał się od aniołów… przez ucierpienie śmierci… z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował„. On „dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów jego” (Hebrajczyków 2:9; 1 do Tymoteusza 2:6). Nikt z rodzaju Adamowego nie pozostanie Czytaj dalej…

Znaczenie zmartwychwstania Chrystusa

Śmierci Chrystusa słusznie przypisuje się pierwsze miejsce jako najważniejszemu wydarzeniu w historii, lecz ona nie miałaby wielkiej wartości, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Bez Jego zmartwychwstania ludzkość byłaby tak samo bezradna i pozbawiona nadziei jak przed tym wydarzeniem. Jak często wskazywaliśmy na tej stronie internetowej, „śmierć” nie jest „życiem”. To stwierdzenie może się wydawać banalne i Czytaj dalej…

U stóp krzyża

U stóp krzyża jest miejsce dla każdego; każdego, który pragnie sprawiedliwości i zmęczony jest złem nie tylko wokół, ale przede wszystkim w sobie. «Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię» – mówi Pan Jezus. On umarł za wysokich i niskich, czarnych i białych, bogatych i biednych, ateistów i teistów, Czytaj dalej…