Świadectwo z wykładu

Z wykładu o oczyszczeniu i odłączeniu Lewitów:  „Moc grzechu, to, że ktoś nie może pozbyć się panowania grzechu nad sobą, nawet gdy chce, pokazane jest przez dotykanie zmarłego. Jak mówiliśmy, odziedziczony grzech może być zniszczony tylko przez krew Chrystusa. Natomiast aktywnie praktykowany grzech, aby go więcej nie praktykować, na to nadawała się antytypiczna woda i Czytaj dalej…

Dziwny lek na śmiertelną chorobę

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o najgroźniejszej chorobie świata i jedynym skutecznym leku, którym można ją pokonać. Podstawa to Ewangelia wg Jana, rozdział 3, wersety 14 i 15: „A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.” i pewna historia z podróży Izraela Czytaj dalej…