Rozważania na koniec roku 2023

Jako wierzący podejmujemy wiele planów, ale koniec roku często zastaje nas smutnych. Znów nie udało nam się to lub tamto. Zabrakło sił na tak wiele dobrych planów. Przypomina się tutaj werset z Księdze Kaznodziei Salomona 12:1 – „Pamiętaj więc o Stworzycielu swoim w dniach młodości twojej!”. Kiedyś młode siły staną się tylko wspomnieniem. Cieszymy się Czytaj dalej…

Wykłady z niedzieli 15 października

W ostatnią niedzielę mieliśmy w zborze dwa wykłady z Pisma Świętego. Jeden z nich wygłosił starszy zboru brat Czesław Ruciński. Drugi przedstawił nasz gość z Everytt w stanie Waszyngton (USA), brat Walter Onyszko. Niestety z przyczyn technicznych wykłady nie nagrały się zbyt dobrze. 1/ Czesław Ruciński – Jak można widzieć Boga 2/ Walter Onyszko – Czytaj dalej…

Do czego powinien się zwrócić dzisiejszy świat?

Piękne słowa Pana Jezusa przy Jego pierwszym pobycie na ziemi: „Wyswobodzę was”. Ale od czego nasz Pan nas wyzwoli? Czy tylko od braku chleba? Aż płakać się chce jak patrzymy, co się dzieje. Z kim człowiek ma walczyć, i z czym? Ze sobą i z tym, co złego we mnie, a nie z drugimi. Jaki Czytaj dalej…

Wykład w Żołędowie – lipiec 2021

Wykład brata Czesława Rucińskiego, wygłoszony w Żołędowie, na pierwszym spotkaniu plenerowym po izolacji spowodowanej epidemią (11 lipca 2021 roku). Rozmyślania na temat celu naszych spotkań i celu naszego chrześcijańskiego życia, a także obecnych czasów z punktu widzenia Pisma Świętego. Zapraszamy do wysłuchania: ——  

Serce

Co Pismo Święte mówi na temat serca? Dlaczego tak wiele wersetów Biblii nakłania do strzeżenia serca? Mówi brat Czesław Ruciński, 6 czerwca 2021 r. Niektóre wersety zacytowane w wykładzie: „Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca twego; bo z niego żywot pochodzi.” (Przysłów 4:23) „Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam jest i serce wasze.” (Mateusza Czytaj dalej…