Czy rozsądzasz samego siebie

Praktyczna część naszego chrześcijańskiego życia często napotyka istotne problemy, które mogą zablokować nasz rozwój duchowy. Jeśli wszystko jest dobrze, chwała Bogu, ale gdy pojawiają się przeszkody, warto zwrócić na nie uwagę, szczególnie gdy trudno je samemu zauważyć. Dlatego pytanie, które jest tematem naszego wykładu: czy rozsądzasz samego siebie…? Wykład wygłoszony przez Bogdana Kwaśniewskiego na spotkaniu Czytaj dalej…

Rozpoznawanie woli Bożej przez ducha świętego w nas

Druga część wykładu Adama Urbana o rozpoznawaniu woli Bożej. Tym razem omówione zostanie w jaki sposób przebywające w nas Boskie usposobienie decyduje o naszym decyzjach – o tym, jak odkrywamy wolę Boga w naszej sytuacji i jak rozumiemy Słowo Boże. Bóg przemawia przez Słowo i Opatrzność, a my przez Jego Ducha w nas staramy się Czytaj dalej…

Do czego powinien się zwrócić dzisiejszy świat?

Piękne słowa Pana Jezusa przy Jego pierwszym pobycie na ziemi: „Wyswobodzę was”. Ale od czego nasz Pan nas wyzwoli? Czy tylko od braku chleba? Aż płakać się chce jak patrzymy, co się dzieje. Z kim człowiek ma walczyć, i z czym? Ze sobą i z tym, co złego we mnie, a nie z drugimi. Jaki Czytaj dalej…

Nasze kolejne nawrócenie

W procesie rozwoju charakteru zdarza się, że się potykamy i odkrywamy, że nie jesteśmy tak święci, jak nam się wydawało. Zderzymy się z sytuacjami, w których nasza wiara nie czuje się na siłach i chwieje się w obliczu kłopotów lub cierpienia. Mija dziesięć, dwadzieścia lub więcej lat naszej chrześcijańskiej wędrówki i przekonujemy się, że jest Czytaj dalej…

Spotkanie z Jezusem [Zacheusz]

Ewangelia wg św. Łukasza 19:1-10 opisuje spotkanie Pana Jezusa z celnikiem Zacheuszem. Jest przynajmniej kilka lekcji, które można z niej wydobyć: * Dla tych, którzy dopiero się zastanawiają, są na początku swojej drogi do Jezusa: tak, jak wtedy, tak i dzisiaj jest dobry moment, żeby zaprosić Jezusa do swojego serca i swojego życia tak, jak Czytaj dalej…

Złodzieje w waszym domu

Chrześcijanin, który poświęcił swoje życie Bogu i we wszystkich sprawach szczerze usiłuje pełnić Jego świętą wolę, podążając w ten sposób za przykładem Jezusa (Hebrajczyków 10:7), napotka na swojej drodze przeszkody i rzeczy odwracające jego uwagę. Wiele z nich, samych w sobie, jest niewinnych i czasami rzeczywiście przydatnych dla chrześcijanina, jednak jeżeli nie będzie się uważnym, Czytaj dalej…

Jak rzucić palenie papierosów? Biblia i praktyczne porady

Nałóg palenia papierosów można rzucić, a pomaga w tym wsparcie Jezusa i przestrzeganie kilku elementarnych zasad. Choć w artykule nacisk położono na papierosy (tytoń) i uzależnienie od nikotyny, może on posłużyć wszystkim uzależnionym, np. kiedy problemem jest alkoholizm, narkomania czy uzależnienie od telewizora lub internetu. Przezwyciężanie nałogu palenia tytoniu Po poświęceniu się Bogu wszyscy dowiadujemy Czytaj dalej…