Do czego powinien się zwrócić dzisiejszy świat?

Piękne słowa Pana Jezusa przy Jego pierwszym pobycie na ziemi: „Wyswobodzę was”. Ale od czego nasz Pan nas wyzwoli? Czy tylko od braku chleba? Aż płakać się chce jak patrzymy, co się dzieje. Z kim człowiek ma walczyć, i z czym? Ze sobą i z tym, co złego we mnie, a nie z drugimi.

Jaki język panuje dziś wśród ludzi? To język nienawiści, a jak my jedni z drugimi dzisiaj rozmawaimy? 2 Kor. 4:4 mówi, że Bogiem świata jest przeciwnik i że to on stoi za tym wszystkim.

Tylko Bóg i Jego wybrani święci mogą zaprowadzić porządek, ale z czego? Dopiero z chaosu, bo póki co to ludzie sami chcą zaprowadzać swój porządek.

Wolność to nauczenie się jak właśnie postępować. Można być niewolnikiem, ale wolnym w Panu, jak apostoł Paweł. A jak jest dziś? Za wszelką cenę – po trupach. Czy to jest duch Pański? Jak życiemy w małżeństwach, w rodzinach, z sąsiadami?

Zachęcamy do wysłuchania wykładu, który brat Czesław Ruciński przedstawił na nabożeństwie zboru Pana w Bydgoszczy; 20 marca 2022 r.

Niektóre wersety: 1 Kor. 6:2, 1 Kor. 10:23, 1 Kor. 13, Rzym. 8:21-22, 1 Tym. 2:3-6, Gal. 5:1, Łuk. 18:8, 1 Jana 2:2, Łuk. 7:22, Izaj. 61:1-3, Jana 13:23, Mat. 22:37-40, Mat. 7:12, Efez. 4:3, 2 Kor. 3:17.

3 thoughts on “Do czego powinien się zwrócić dzisiejszy świat?”

  1. Czesiu dziś bojowo nastawiony. I płakać mu się chce. No, właśnie z kim człowiek ma walczyć ??? Człowiek winien poznawać samego siebie i siebie reformować. Tak, tak winien zacząć od samego świecie – słusznie twierdzi br. Czesław. Tylko za bardzo krzyczy. Człowiek tu mało winien. Winni są ci, którzy ludźmi manipulują jak marionetkami i kukiełkami. Na tej planecie jest JEDEN WIELKI ( BALSZOJ )TEATR LALEK!!! Planeta jest pod zarządem tzw. obcych, nieprzyjaznych ludziom istot , bytów a to reptylianów, plejadianów, orionitów i innych negatywnie nastawionych kosmitów, przez Biblię zwanych demonami. Nawet gdy szatan kusił Jezusa obiecując królestwa za pokłon to Jezus wcale nie zaprzeczał, że te królestwa należą do szatana. Tzw. matriks należy do szatana i podlega jego wpływom. Gdyby Jezus temu zaprzeczył to powinien rzec, pisząc kolokwialnie; ” Co ty pieprzysz szatanie przecież te królestwa nie są twoje.” A jednak tak nie powiedział. Owszem ci tzw. obcy są uzurpatorami i ich mogą pokonać istoty duchowe pozytywnie nastawione , powszechnie aniołami zwane. Nawet i one nie będą walczyć z tymi negatywnymi , one im tylko odetną dopływ energii, zastosują sankcje, zakręcą kurki z gazem i wyłączą dopływ ” energii elektrycznej ” – czytaj witalnej. Istoty negatywne bazują na negatywnych emocjach, uczuciach, strachu. Człowiek może zmienić ten świat tylko w takim zakresie o ile zmieniać będzie samego siebie. Walczyć z własnymi wadami nie ma sensu. To z czym się walczy to tak na prawdę się to wzmacnia. Wystarczy tylko zamienić wartości negatywne na pozytywne. Czesiu lepiej by zrobił gdyby szatana i demonów opieprzał a nie bliźnich. Inni ludzie – bliźni to tylko ofiary tzw. obcych nam istot.

  2. Dziś dzień konfrontacji ze sobą , a nie z innymi. Skup się na tym, czego ty chcesz, a nie na tym , czego oczekują od ciebie inni. Wsłuchaj się we własne potrzeby przede wszystkim. Nie walcz sam ze sobą ani nawet ze swymi wadami bo po pierwsze to tak wygląda jak byś z koniem się kopał. Z czym walczysz to zawsze wzmacniasz!!! Psychologowie i psychiatrzy oraz socjologowie na ten temat sporo wiedzą, teologowie wciąż tkwią na dobre w przestarzałych systemach rodem ze starożytności zaczerpniętych. Ważna jest pierwsza myśl , która przyjdzie ci do głowy. Będzie podszeptem twojej intuicji, głosem twojej podświadomości a może nawet Głosem pochodzącym z ” Góry „. Będzie prawdą, której może nie chcesz usłyszeć, ale prawdą, która przybliży cię samego do siebie. A uszy wam nie bolały po wykrzyczanym wykładzie br. Czesława???

  3. @Wolny słuchacz – ta wizja czyni niepotrzebnym okup i Pismo Święte. Skąd pewnik, że ta pierwsza myśl i głos naszej intucji to ten właściwy? Dla nas konieczne jest jej porównanie ze Słowem. Nam się dobrze słuchało br. Czesława. Cieszymy się, że mamy różnorodność mówców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *