Pamiątka śmierci Pana Jezusa Chrystusa – Bydgoszcz – 22 marca 2024 r.

Uroczystość pamiątki śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Zbór w Bydgoszczy. Nagranie obejmuje wykład oraz samą uroczystość Wieczerzy Pańskiej. Sam wykład w wersji tekstowej i w wersji audio znajduje się tutaj:  Usprawiedliwienie jako warunek zbliżenia człowieka do Boga

Przygotowania do Pamiątki śmierci naszego Pana

W naszych przygotowaniach do obchodzenia Pamiątki nie zaniedbujmy: (1) samoegzaminacji (badania samego siebie), (2) oczyszczania się i (3) napełniania się Duchem. Samoegzaminacja (1 do Koryntian 11:28; 2 do Koryntian 13:5) jest antytypem Izraelitów poszukujących kwasu w swych domach. Wiernie przeprowadzana da ona rezultaty w naszych poszukiwaniach symbolicznego kwasu — grzechów, błędów, samolubstwa i światowości, szczególnie Czytaj dalej…

Pamiątka śmierci naszego Pana – proponowany sposób obchodzenia

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. – 1 List do Koryntian 11:26 Pan Jezus obchodził Paschę w Jerozolimie wieczorem, o wyznaczonej dacie, 14 Nisan (Mateusza 26:17,20; Marka 14:12,17; Łukasza 22:7). Zgodnie z żydowską rachubą, dzień (doba) rozpoczyna się wraz z zachodem słońca i kończy się 24 godziny później. Czytaj dalej…

Cierpienia Pana Jezusa – męka Pańska 14 nisan

Nasz Pan Jezus Chrystus przeżył wiele cierpień w ostatnim dniu swojego życia na ziemi jako człowiek. Te doświadczenia uczyniły Go dla nas wspaniałych Odkupicielem, Kapłanem i przyszłym Królem dla ludzkości. Wspaniałe proroctwo w Księdze Izajasza 53 mówi wiele o cierpieniach Syna Bożego. Mówi też, że te cierpienia nie były bez powodu. Ofiara Jezusa dokonuje już Czytaj dalej…

4 rzeczy, które zdążysz zrobić przed Pamiątką

Są 4 rzeczy, które możesz, jeżeli uznasz za słuszne, zrobić jeszcze by być lepiej przygotowanym do obchodzenia pamiątki śmierci Jezusa. Wykład został wygłoszony przez Wiktora Szpunara, na spotkaniu chrześcijan w Bziance na Podkarpaciu, 26.03.2023: Drodzy Bracia, drogie Siostry! Koniec spotkania. I dlatego powiem: dziękuję. A także: Dziękujmy. Za to spotkanie i za każdy objaw Boskiej opatrzności. Czytaj dalej…

Wieczerza Pańska (Łukasza 22:7-14)

Przed nami Święta Wielkanocne obchodzone przez większość chrześcijan. Różnie są one pojmowane. Długo kształtowała się tradycja dotycząca zarówno daty ich obchodzenia, jak i treści, które im nadano. Obrzędy, które przylgnęły do tych świąt przez wieki, są najdziwniejsze i nie mają najczęściej nic wspólnego z pierwotnym świętem. Jeżeli nie dziwi baranek, to niewątpliwie budzą zdumienie i Czytaj dalej…

Zmartwychwstanie – List do Rzymian 14:9

ZMARTWYCHWSTANIE. Wykład w oparciu o List świętego Pawła do Rzymian 14:9 – „Gdyż na to Chrystus i umarł i powstał i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panował.” Wygłoszony przez brata Marka Bejgera 12 kwietnia 2020 roku na zebraniu ONLINE zboru w Bydgoszczy: