Cierpienia Pana Jezusa – męka Pańska 14 nisan

Nasz Pan Jezus Chrystus przeżył wiele cierpień w ostatnim dniu swojego życia na ziemi jako człowiek. Te doświadczenia uczyniły Go dla nas wspaniałych Odkupicielem, Kapłanem i przyszłym Królem dla ludzkości. Wspaniałe proroctwo w Księdze Izajasza 53 mówi wiele o cierpieniach Syna Bożego. Mówi też, że te cierpienia nie były bez powodu. Ofiara Jezusa dokonuje już Czytaj dalej…

Świadectwo Jezusa

Jest wiele różnych interpretacji całej księgi Objawienia. Większość studentów Biblii zgadza się, że głównym celem tej księgi jest przedstawienie tryumfu Chrystusa. Jest to pieśń zwycięstwa przed bitwą. Różnią się oni jednak co do podejścia i szczegółowych znaczeń. Ogólnie mówiąc, są trzy ogólne grupy, szkoły interpretacji – ze zdolnymi i zaangażowanymi badaczami w każdej z nich Czytaj dalej…

Marsz Laodycejczyków

Zachęcamy do wysłuchania lub przeczytania wykładu pt. Marsz Laodycejczyków. Na spotkaniu online BYDGOSZCZ 2020 wygłosił go John Davis, współtwórca i prowadzący serwisu internetowego UK Bible Students. WERSJA WIDEO: WERSJA TEKSTOWA: Dzień dobry Bracia i Siostry! Moim tematem będzie dziś: Marsz Laodycejczyków. Na pewno pamiętacie, że kościół w Laodycei jest wspomniany w Księdze Objawienia. Objawienie 3:17 KJV/BW – Czytaj dalej…

Tysiącletnie panowanie Chrystusa. Kiedy? Nad kim? Jak?

Spotkanie już się odbyło – zobacz prezentację: Tysiącletnie panowanie Chrystusa Chrześcijanie zgadzają się, że Pismo Święte mówi coś o tysiącletnim panowaniu Chrystusa. Jeden z fragmentów Biblii, które nawiązują do tego 'millenium’, to słowa zapisane przez apostoła Jana na wyspie Patmos: Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć Czytaj dalej…

Koniec świata w Apokalipsie wg Jana

PYTANIE: Co mówi Pismo Swięte w Apokalipsie św. Jana na temat końca świata? Czy to co się teraz dzieje, te kataklizmy, są zapowiedzią? A co na ten temat mówi Jezus? ODPOWIEDŹ: W Piśmie Świętym często używane jest wyrażenie koniec świata. Święty Piotr mówi nam, że koniec świata nastał w czasie potopu (2 Piotra 3:6). Nie Czytaj dalej…