Życie po śmierci. Po lekturze książki ks. Wiktora Szponara

Dziś zastanowimy się nad tym, czy zjawiska NDE dowodzą, że śmierć oznacza tylko przejście do innej formy bytu:  Czym w ogóle jest NDE? (Near-Death-Experience czyli doświadczenie bliskie śmierci) Z definicji: „Zjawisko to można zdefiniować jako relację ze wspomnień i wszystkich przeżyć podczas nadzwyczajnego stanu świadomości, w którym występują specyficzne elementy, takie jak doświadczenie przemieszczania się Czytaj dalej…

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych

Pytanie – Skoro zmarli nie są świadomi to dlaczego Pan Jezus powiedział saduceuszom: „Bóg mówi, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, a nie jest On Bogiem martwych, ale żywych”? Odpowiedź – Pozwolę sobie najpierw odczytać te słowa w kontekście i myślę, że od razu jasne się stanie, o czym mówił Jezus: „„A co do Czytaj dalej…

Gorące pragnienie apostoła Pawła (Filipian 1:23)

PYTANIE: W Liście do Filipian 1:23 czytamy o pragnieniu Apostoła Pawła, by mógł „odejść i być z Chrystusem”. Czy to nie dowodzi, że Paweł spodziewał się być z Chrystusem zaraz po swojej śmierci, że umarli są świadomi i że Paweł nie spodziewał się czekać na drugi adwent Chrystusa, by być zabranym i połączonym z Chrystusem Czytaj dalej…