Nieśmiertelność Jezusa

Jedną z różnic między Ojcem a Synem jest to, że Bóg Ojciec od zawsze posiadał nieśmiertelność. Z Panem Jezusem było inaczej. On nie był nieśmiertelny przed swoim zmartwychwstaniem. Nie był nieśmiertelny jako istota duchowa w niebie i nie był nieśmiertelny jako człowiek. Jak można przeczytać w Liście do Filipian 2:9 po uniżeniu się Jezusa i Czytaj dalej…

Życie wieczne i zmartwychwstanie

Od czasu do czasu warto wrócić myślami do naszych nauk podstawowych, niekwestionowanych przez prawie żadnego chrześcijanina, zwłaszcza wtedy, gdy przeżywamy jakieś trudne okoliczności w życiu. Zapraszamy do wysłuchania wykładu, który brat Andrzej Kaliszczyk wygłosił na spotkaniu biblijnym w Bziance, 14.04.2024 r. Doświadczenia życiowe, szczególnie te ciężkie, poruszają wszystkie czułe struny naszego wewnętrznego człowieka i pozwalają Czytaj dalej…

Zmartwychwstanie – ogólne i powszechne

Pytanie – Czy możesz wykazać na podstawie Pisma Świętego, że jest coś takiego jak ogólne (powszechne) zmartwychwstanie umarłych? Odpowiedź – Biblia jest jedyną księgą na ziemi, która uczy o ogólnym (powszechnym) zmartwychwstaniu umarłych. Po pierwsze wykazuje, że umarli są umarli i nie żyją, a ponieważ są umarli, zmartwychwstanie jest konieczne, by uczynić ich żywymi. Jeżeli Czytaj dalej…

Eliasz i Mojżesz na górze

Pytanie (1909 r.) – Czy nie jest faktem, że Eliasz był uwielbiony z Mojżeszem na górze? Odpowiedź – Odpowiadamy, że nie. Pismo Święte mówi, że Mojżesz umarł i był pogrzebany. Nikt więc nie może powiedzieć, że Mojżesz nie umarł i nie był pogrzebany. Mojżesz nie może otrzymać życia ani świadomości, dopóki Kościół nie zostanie wzbudzony Czytaj dalej…

Co trzeba zrobić, żeby zostać wskrzeszonym

Pytanie – Na jednym z waszych wykładów usłyszałem, że żeby być wskrzeszonym właściwie to nie trzeba robić nic, bo to nam gwarantuje ofiara Jezusa. W Biblii jednak jest przecież napisane, że do Królestwa Bożego nie wejdą cudzołożnicy, rozpustnicy, pijacy i tak dalej. Jak to rozumieć? Odpowiedź – W Nowym Testamencie występują w oryginale greckim dwa Czytaj dalej…

Stan po śmierci

Pytanie (1909 r.) – Jaki jest stan i położenie człowieka po śmierci? Odpowiedź – Po śmierci człowiek jest umarły. Oczekuje na przewidziany przez Boga czas, gdy przez Chrystusa Bóg wywiedzie go z umarłych, jak i wszystkich, którzy poszli do grobu. Znajdują się oni w takim samym stanie jak my, gdy zasypiamy wieczorem. W międzyczasie świat Czytaj dalej…

Okup jako serce Biblii

„Okup warunkuje wszystkie pozostałe biblijne doktryny. Potwierdza jedność Boga, ponieważ Odkupiciel nie może być częścią Tego, którego sprawiedliwość musi być zaspokojona. Potwierdza śmiertelność człowieka, ponieważ wymaga śmierci zarówno duszy, jak i ciała. Dowodzi, że karą za grzech jest śmierć, ponieważ Chrystus złożył cenę okupu przez śmierć. Potwierdza zmartwychwstanie Chrystusa jako duchowej istoty: gdyby bowiem odebrał Czytaj dalej…