Dlaczego w chrześcijaństwie jest takie zamieszanie

Wykład wygłoszony przez brata Czesława Rucińskiego, 03.09.2023 r. Biblia nie jest podana dla zaspokojenia naszej ciekawości, ale dla przemiany człowieka i pokazania mu Boskiego planu dla niego i jego życia (2 Tym. 3:15-17, Jana 17:17). Opatrzności. Słowo Boże. Człowiek musi być przygotowany, a potem Pan odzywa się przez Słowo i wybranych przez siebie nauczycieli. Biblia Czytaj dalej…

Chronologia biblijna. Jezus Chrystus Panem sabatu

Gdybyśmy mieli z Biblii wyodrębnić najistotniejsze rzeczy w sensie nauki jakie z niej wypływają to jakie byście wskazali? Z pewnością jedną z nich jest OKUP – OKUP czyli najważniejsze pytanie Starego Testamentu: kto będzie Zbawicielem świata i w jaki sposób w ogóle świat będzie zbawiony? To pytanie brzmiało przez cały ST czyli przez wiele stuleci Czytaj dalej…

Pokoje wyobraźni

Wykład wygłoszony przez brata Johna Detzlera na konwencji w Łodzi, 18 lipca 2003 roku. „Pokoje wyobraźni” z Księgi Ezechiela 8:12 – „I rzekł do mnie: A widziałeś, synu człowieczy! co starsi domu izraelskiego w ciemnościach czynią, każdy w pokojach swoich malowanych [w angielskim: w pokojach z obrazami]? Bo mówią: Nie widzi nas Pan, opuścił Pan Czytaj dalej…

Obietnice przymierza Abrahama

Zapraszamy w bardzo ciekawą podróż z biblijnym Abrahamem. Co wiemy o losach jego rodziny? Jakie obietnice otrzymywał w czasie podróży do Ziemi Obiecanej? Czy te obietnice są nadal aktualne? W końcu część z nich nie została zrealizowana za życia tego patriarchy Izraela. Nagranie wykładu wygłoszonego przez brata Andrzeja Kaliszczyka, zarejestrowane podczas nabożeństwa online zboru w Czytaj dalej…