Uwielbienie podnóżka Jahwe

“Tak mówi Pan: Niebo jest stolicą moją, a ziemia podnóżkiem nóg moich.” “Abym miejsce nóg moich uwielbił.” “I staną nogi jego w on dzień na górze Oliwnej” – Izajasza 60:13; 66:1; Zachariasza 14:4; (Mateusza 5:35; Dzieje Apostolskie 7:49).

Boży podnóżek w ciągu minionych sześciu tysięcy lat cechował się różnymi przymiotami, ale nigdy nie odznaczał się chwałą. Ból, płacz, duchowe i fizyczne cierpienia oraz śmierć uczyniły z niego jedną wielką kostnicę, w której obecnie, według ostrożnych szacunków, co najmniej pięćdziesiąt miliardów istnień ludzkich czeka na zdjęcie przekleństwa nałożonego przez Boską sprawiedliwość, kiedy to światło Boskiej łaski bijące z oblicza Jezusa Chrystusa, naszego Pana, wzejdzie jako Słońce Sprawiedliwości:

“Rozegnaj grzechu posępne cienie,
Rozjaśnij mroki ożywczym promieniem.”

Dla osiągnięcia tego celu Bóg poczynił liczne przygotowania. Okup za Adama i za wszystkich, którzy jako jego dzieci ponieśli przez niego straty, nabył cały świat, a dzięki temu każdemu członkowi rasy ludzkiej dana została [lub będzie dana] możliwość ubiegania się o życie wieczne w sprzyjających okolicznościach. Okup ten jednak sprawił jeszcze coś więcej – dzięki niemu odkupiony został rajski dom Adama (utracony z powodu występku) oraz królewskie panowanie Adama nad ziemią w charakterze przedstawiciela Boga, jego Stworzyciela i Ojca.

Stąd też czytamy: “A ty, Wieżo Trzody [Chrystusie], Ostojo Córki Syjonu, do ciebie dawna władza powróci” – Micheasza 4:8 [BT]. Również apostoł Paweł mówi o “odkupieniu nabytej własności” (Efezjan 1:14). Nasz Pan także nawiązał do tego w jednej ze swych przypowieści, wskazując, że wykupił spod przekleństwa nie tylko ludzkość, czyli skarb, ale także pole, czyli ziemię, a także że wszyscy, którzy przyłączą się do niego jako członkowie klasy Królestwa, będą mieli udział w owym wykupieniu roli i skarbu (Mateusza 13:44).

Dziełem całego okresu Tysiąclecia [zobacz: Tysiącletnie królowanie Jezusa Chrystusa] będzie ponowne uporządkowanie i nadanie chwały podnóżkowi Bożemu. Raj, w czasie gdy został utracony, był jedynie “ogrodem” w jednym zakątku ziemi. Ponieważ jednak rodzaj Adamowy, zgodnie z Boskimi zamiarami, rozmnożył się i napełnił ziemię (1 Mojżeszowa 1:28), a całe potomstwo Adama zostało odkupione, zachodzi potrzeba zapewnienia wystarczająco wielkiego raju, który będzie mógł pomieścić wszystkich. Z tego zaś wynika, że cała ziemia stanie się ogrodem Eden pod względem urodzajności, piękna i doskonałości. Wszystko to jest obiecane jako wspaniałe przyszłe wypełnienie Boskiego planu (Dzieje Apostolskie 3:20,21; Objawienie 2:7; 2 List do Koryntian 12:4).

________________
Więcej w książce pt. Walka Armagieddonu autorstwa Charlesa Taze’a Russella. Pobierz wersję elektroniczną przez kliknięcie tutaj lub zamów bezpłatną wersję papierową. Wystarczy napisać pod adres wiktor@badaczebiblii.pl i podać adres do wysyłki.

Polecamy też prezentację pt. Dolina Bożych gór.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *