Wersety o Ziemi

„Bo tak mówi PAN, który stworzył niebiosa, Bóg, który stworzył ziemię i uczynił ją, który ją utwierdził, nie na próżno stworzył ją, lecz na mieszkanie ją utworzył: Ja jestem PANEM i nie ma żadnego innego.” – Izajasza 45:18

„Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie czasy.” – Koheleta 1:4

„I zniszczy na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludźmi i przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami. Połknie śmierć w zwycięstwie, a Pan BÓG otrze łzy z każdego oblicza i zdejmie z całej ziemi hańbę swego ludu, bo tak PAN powiedział. I w tym dniu będzie się mówić: Oto nasz Bóg, jego oczekiwaliśmy i on nas wybawi. To jest PAN, jego oczekiwaliśmy; będziemy się weselić i radować z jego zbawienia.” – Izajasz 25:7-9

„Gdy bowiem twoje sądy odbywają się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości.” – Izajasza 26:9

Te oraz wiele innych wersetów dowodzą, że nasza planeta będzie trwała wiecznie, więc symboliczne wersety Biblii opisujące zniszczenia ziemi dotyczą symbolicznej ziemi – czyli społeczeństwa z jego górami i pagórkami (oznaczającymi różne władze), a także wyżynami i nizinami.

Według modlitwy Pańskiej „Ojcze nasz…” Królestwo Boże ma ostatecznie przyjść i doprowadzić do tego, by wola Boża działa się na ziemi, tak jak dzieje się w niebie.

Zobacz też artykuł pt. Harmonia Biblii #2 – wieczność i zniszczenie świata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *