Tysiącletnie królowanie Jezusa Chrystusa

Cieszymy się bardzo, że jeszcze raz możemy przedstawić nagranie wykładu pt. „Tysiącletnie panowanie Chrystusa. Kiedy? Nad kim? Jak?”. Dźwięk został nagrany podczas nabożeństwa w Chełmie.

Znajdziecie tu zrozumiałe biblijne dowody, na to, że:

1. śmierć Jezusa obejmuje swym zasięgiem każdego człowieka, a więc każdy człowiek będzie objęty zbawieniem z tego, co zostało pierwotnie utracone (1 Tymoteusza 4:10, Dzieje Apostolskie 24:15);

2. jest to możliwe, bo Jezus swoją ofiarą unieważnia wyrok wydany na Adama i dziedziczony przez jego wszystkie dzieci (Jana 1:29, Mateusza 18:11, Rzymian 5:18-19);

3. z powodu takiej zastępczej śmierci Jezusa Bóg chce, by wszyscy dowiedzieli się o Nim i o szansie, jaką Jego śmierć daje każdemu potomkowi Adama (1 Tymoteusza 2:4);

4. jeśli ktoś nie zostanie oświecony przez Jezusa w tym życiu, zostanie oświecony po zmartwychwstaniu, w czasie swojego dnia sądu (Jana 1:9);

5. sądzenie świata w Księdze Rodzaju, rozdział 22, nazwane jest błogosławieniem wszystkich narodów, bo sąd Boga to szansa dla grzeszników, by dzięki ofierze Jezusa mogli pozbyć się odziedziczonego wyroku Adamowego i podnieść się do doskonałości (Rzymian 8:19-22);

6. najwierniejsi naśladowcy Jezusa w tym życiu (bez względu na denominację lub jej brak), w przyszłości razem z nim będą królami i sędziami świata (Objawienie 2:26-27, 1 Koryntian 6:2, Łukasza 22:30)

7. dzień sądu, tysiącletnie królestwo i „czas odnowienia (restytucji) wszystkich rzeczy” to terminy synonimiczne;

8. choć obudzenie z umarłych na sąd przysługiwać będzie ludziom niesprawiedliwym (Dzieje Apostolskie 24:15), to wieczne zbawienie (do życia wiecznego) obiecane jest tylko tym, którzy:
a) zrozumieją, że jako grzesznicy powinni pokutować;
b) po pokucie wiarą chwycą się Jezusa i Jego sprawiedliwość uczynią własną;
c) poświęcą się przez Jezusa Bogu, by Jezus mógł uświęcić ich charaktery;
d) a potem w każdych warunkach będą Mu okazywać posłuszeństwo, co doprowadzi ich do pełnej wolności od grzechu;

9. każdy człowiek, który po wzbudzeniu z umarłych i dokładnym poznaniu prawdy, świadomie i dobrowolnie odrzuci Jezusa i Jego pomoc, zostanie unicestwiony co symbolizowane jest w Biblii przez ogień gehenny, tacy ludzie nie znajdą się w stanie wiecznych tortur, bo Bóg takowych nie przygotował („dusza, która grzeszy, ta umrze”, „karą za grzech jest śmierć” – Ezechiela 18:4, Rzymian 6:23, Dzieje 3:23)

10. słowa z Księgi Objawienia 20:5 „Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat” prawdopodobnie nigdy nie były częścią natchnionej Biblii i są dopiskiem, późniejszą interpolacją (wstawką przepisywacza)

18 thoughts on “Tysiącletnie królowanie Jezusa Chrystusa”

 1. mówi Jan.B: Proszę o zrozumiałe wyjaśnienie wersetu Dz.A 3:21 a w szczególności:
  ,,przyjąć niebo, aż do czasu odnowienia wszechrzeczy,, – wynika z tekstu, że wtóre przyjście
  Pana Jezusa nastąpi na końcu wieku Tysiąclecia.

 2. Stwierdzenie „aż do czasu odnowienia wszechrzeczy” może równie dobrze oznaczać POCZĄTEK, a nie koniec tego czasu. Inne fragmenty Pisma Świętego dowodzą, że chodzi o POCZĄTEK „czasu odnowienia”, ponieważ to Jezus ma tego odnowienia dokonać poprzez swoje panowanie.

  Tysiącletnie panowanie Jezusa ma stopniowo doprowadzić do zniszczenia wszystkich skutków działania szatana, czyli inaczej do ODNOWIENIA pierwotnego, doskonałego stanu.

  1 Kor. 15:25-26
  „Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy.
  Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.”

  Ci różni nieprzyjaciele, których ma ludzkość i których Jezus pomoże nam pokonać w „czasie odnowienia” to np. nasze błądzenie, grzeszność, życie według modły „obecnego złego świata”, samolubstwo (egoizm), sekciarstwo itd.

  To wszystko musi być usunięte nim skończy się „czas odnowienia”.

  I to właśnie dokona się przez królowanie nad światem Chrystusa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *