Dolina Bożych gór

Prezentacja biblijna na podstawie Księgi Zachariasza 14:4-9. Tematyka to nadchodzące Królestwo Boże na ziemi.

Temat wykładu brzmi: Dolina Bożych gór. Różne były wersje tematu: Dolina ucieczki, Dolina błogosławieństw, Dolina między górami. W każdym razie będziemy mówić o dolinie, którą zobaczył w wizji prorok Zachariasz. Po co się tym zajmować? Powód jest taki, iż Biblia mówi, że Królestwo Boże będzie na ziemi, a to właśnie jedno z ważnych proroctw, które pokazują jak to się dokona. Mamy zapis tej wizji w Księdze Zachariasza 14:4-9. Przeczytajmy więc najpierw ten fragment. Będę czytał z Biblii Gdańskiej, ale w kilku miejscach nie tłumaczy ona oryginału najlepiej, więc zaznaczymy to i rozwiniemy później. 

I staną nogi jego w on dzień na Górze Oliwnej, która jest naprzeciwko Jeruzalemu na wschód słońca, a góra Oliwna się na pół rozszczepi, na wschód i na zachód słońca [inne przekłady podają: od wschodu w stronę zachodu słońca] rozpadliną bardzo wielką, i odwali się połowa tej góry na północ, a połowa jej na południe. Tedy ucieczecie przed doliną gór [w Biblii Gdańskiej mamy tu błędne tłumaczenie!! Powinno być: Wtedy uciekniecie DO TEJ DOLINY GÓR, lub jak podaje Biblia Tysiąclecia: będziecie uciekać na dolinę wśród moich gór. ] (bo dolina tych gór dosięgnie aż do Azal) będziecie, mówię, uciekać, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi za dni Ozjasza, króla Judzkiego, gdy przyjdzie Pan, Bóg mój, i wszyscy święci z nim. I stanie się dnia onego, że nie będzie światłości drogiej [inne przekłady: jasnej], ani ciemności gęstej; Lecz będzie dzień jeden, który jest wiadomy Panu, a nie będzie dnia ani nocy; wszakże czasu wieczornego będzie światło. A dnia onego wyjdą wody żywe z Jeruzalemu; połowa ich do morza na wschód słońca, a połowa ich do morza ostatniego, a to będzie w lecie i w zimie. A Pan będzie królem nad wszystką ziemią; w on dzień będzie Pan jeden, i imię jego jedno.

5 thoughts on “Dolina Bożych gór”

 1. Bardzo dziękuję za wskazanie wyczerpującego wyjaśnienia na moje zapytania a zawartego w artykule ,,Starożytni Godni” . Werset z Mat 11:11 zrozumiale wyjaśnia, że święci Starego Testamentu nie mogą należeć do ,,maluczkiego stadka” i nie będą wzbudzeni do ,,duchowej natury” , uzyskają jedynie ,,lepsze zmartwychwstanie” do ,,ludzkiej natury” , polegające na tym, że nie będzie wymagana dla nich naprawa w okresie restytucji.
  Następny artykuł z poprzednim związany tematycznie to: ,,Dolina Bożych gór”
  Na str.10 tego artykułu nawiązuje się do starotestamentowej świątyni ,,Namiotu”, gdzie pomocnikami usługującymi kapłanom byli lewici, podzielono ich na 3 grupy, nie wiem na jakiej podstawie wg imion synów Lewiego, i do jednej z nich przypisano świętych starotestamentowych ( Starożytni Godni) , a do drugiej Wielką Kampanię ( Ci co przegrali przez swoje grzechy prawo bycia w ,,Maluczkim stadku”)
  Mając powyższe na uwadze i przechodząc do str. 20 tego artykułu:
  Mamy przedstawioną tu ,,część niebiańską” a w niej: ,,Maluczkie stadko” oraz ,,Wielką Kampanię” czyli ,,przyszły awans” Wielkiej Kompani do ,,duchowych istot” ??
  Jakieś wielkie nieporozumienie czy błąd w druku ?
  Proszę o zrozumiałe wyjaśnienie podparte wersetami z Biblii Świętej, bo to wypacza logiczne zrozumienie nauki Jezusowej o Zbawieniu.
  Proszę też wyjaśnić na podstawie czego ,,utworzono” trzy grupy istot ludzkich i dlaczego tak je przypisano i tak nazwano.

 2. JanB : Dziękuję za wyczerpujące wyjaśnienie w/w tematu dotyczącego ,,wielkiego tłumu”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *