Dolina Bożych gór

Prezentacja biblijna na podstawie Księgi Zachariasza 14:4-9. Tematyka to nadchodzące Królestwo Boże na ziemi.

Temat wykładu brzmi: Dolina Bożych gór. Różne były wersje tematu: Dolina ucieczki, Dolina błogosławieństw, Dolina między górami. W każdym razie będziemy mówić o dolinie, którą zobaczył w wizji prorok Zachariasz. Po co się tym zajmować? Powód jest taki, iż Biblia mówi, że Królestwo Boże będzie na ziemi, a to właśnie jedno z ważnych proroctw, które pokazują jak to się dokona. Mamy zapis tej wizji w Księdze Zachariasza 14:4-9. Przeczytajmy więc najpierw ten fragment. Będę czytał z Biblii Gdańskiej, ale w kilku miejscach nie tłumaczy ona oryginału najlepiej, więc zaznaczymy to i rozwiniemy później. 

I staną nogi jego w on dzień na Górze Oliwnej, która jest naprzeciwko Jeruzalemu na wschód słońca, a góra Oliwna się na pół rozszczepi, na wschód i na zachód słońca [inne przekłady podają: od wschodu w stronę zachodu słońca] rozpadliną bardzo wielką, i odwali się połowa tej góry na północ, a połowa jej na południe. Tedy ucieczecie przed doliną gór [w Biblii Gdańskiej mamy tu błędne tłumaczenie!! Powinno być: Wtedy uciekniecie DO TEJ DOLINY GÓR, lub jak podaje Biblia Tysiąclecia: będziecie uciekać na dolinę wśród moich gór. ] (bo dolina tych gór dosięgnie aż do Azal) będziecie, mówię, uciekać, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi za dni Ozjasza, króla Judzkiego, gdy przyjdzie Pan, Bóg mój, i wszyscy święci z nim. I stanie się dnia onego, że nie będzie światłości drogiej [inne przekłady: jasnej], ani ciemności gęstej; Lecz będzie dzień jeden, który jest wiadomy Panu, a nie będzie dnia ani nocy; wszakże czasu wieczornego będzie światło. A dnia onego wyjdą wody żywe z Jeruzalemu; połowa ich do morza na wschód słońca, a połowa ich do morza ostatniego, a to będzie w lecie i w zimie. A Pan będzie królem nad wszystką ziemią; w on dzień będzie Pan jeden, i imię jego jedno.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *