Niewola i wyzwolenie Izraela

Wykład wygłoszony na konwencji Świeckiego Ruchu Misyjnego „Epifania” w Lublinie, 20 sierpnia 2023 r. Mówi brat Grzegorz Parylak ze Lwowa. „Co musi się stać, żeby takie wyzwolenie nastąpiło? Pierwsze to uświadomienie sobie swojego stanu. Bo ci, którzy w tej niewoli rodzili się jako dzieci, oni nigdy nie znali swobody. Wydawało im się, że to coś Czytaj dalej…

Wolność jeszcze nadejdzie

Prawdopodobnie jednym z najbardziej niedostrzeganych zarysów Boskiego Planu jest doktryna o zbawieniu niewybranych. Wiele chrześcijańskich wierzeń nie dopuszcza możliwości „zbawienia” poza obecnym życiem. Lecz przegląd Pisma Świętego upewnia nas, że uwolnienie tych, którzy obecnie nie przyjmą Chrystusa jako Zbawcy i Króla – większości ludzi – jest jednym z głównych zarysów Boskiego planu zbawienia.   Apostoł Czytaj dalej…

Chwalebna wolność

Pytanie: Na czym będzie polegać chwalebna wolność, jaką ma osiągnąć całe stworzenie przy objawieniu się synów Bożych (Rzymian 8:19,21)? Odpowiedź: Istota tej wspaniałej wolności jest pokazana przez św. Pawła przez skontrastowanie jej w tym samym wersecie z niewolą – „niewolą skażenia”, tzn. śmiercią adamową i wszystkim, co się z nią wiąże: bólem, chorobą, smutkiem itp. Czytaj dalej…