Kim jest dzisiaj lud Boży i gdzie można go znaleźć?

Zgodnie z Pismem Świętym, Bóg przyjmuje wszystkich, którzy uznali Jego Syna Jezusa jako swojego Zbawiciela i Króla, bez względu na ich poglądy, denominację religijną, rasę, płeć czy narodowość (Dzieje Apostolskie 17:30-32, List do Galatów 3:28-29, List do Kolosan 3:11, [1]). Niektórzy z tych wierzących poświęcili lub poświęcą się, czyli oddadzą Bogu swoje serce, umysł i Czytaj dalej…

Służba

„Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.” – Marka 10:45 Na pierwszy rzut oka temat jest prosty. Musimy jednak wiedzieć na czym ta służba ma polegać. Wykład wygłosił brat Bogdan Kwaśniewski na spotkaniu zboru Pana w Bydgoszczy, 14.11.2021 r. Kiedy Bóg przyjmuje Czytaj dalej…

Prawdziwy test

„Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy jego przykazania, a jego przykazania nie są ciężkie.” – 1 List Jana 5:3 Czy jesteś w rękach Pana — czy starasz się pełnić Jego wolę? Jeśli tak, jakie motywy cię pobudzają — miłość, czy strach? Jeśli strach, twoja służba będzie mordęgą; możesz ją wykonywać, ale będzie ona Czytaj dalej…