Czas ostrzenia siekiery [wykład do nominacji]

„Jeżeli stępi się siekiera, a ostrza się nie naostrzy, to trzeba wytężyć siły. Korzystniejszą jednak rzeczą byłoby posłużyć się mądrością.” – Kaznodziei Salomona 10:10 „Praca niewłaściwymi narzędziami powiększa trud, lecz mądrość użyje metod i środków oszczędzających czas i wysiłek.” – komentarz do tego wersetu z E11, s. 687 W zborze bydgoskim koniec roku zdecydowanie jest Czytaj dalej…

Żywy pies jest lepszy niż martwy lew. Lekcja z Księgi Koheleta 9:4-10

Wykład na zakończenie, a więc na rozejście się i pójście w dalszą drogę. W tej drodze będziemy mieli różne doświadczenia, różne możliwości służby, ale wszyscy jesteśmy powołani do miłości okazywanej w działaniu. Chcemy naśladować naszego Pana. Musimy więc spojrzeć na to, co On czynił w swoim życiu. Dz. Ap. 10:37-38 – „wy wiecie o sprawie, Czytaj dalej…