Przybytek Izraela na pustkowiu jako zapowiedź przyszłości

Prezentacja z dnia 12.04.2023 roku. Po więcej informacji odsyłamy do wspominanej książki pt. „Cienie przybytku”. Wartościowe będzie także uważne przeczytanie Listu św. Pawła do Hebrajczyków.   ————— Notatki w wersji tekstowej: Przybytek Izraela na pustkowiu jako zapowiedź przyszłości PRZYBYTEK – miejsce kontaktu Boga z ludźmi. Bóg polecił, aby tutaj kapłani składali ofiary, aby uzyskać przebaczenie Czytaj dalej…

Psalm 90:12 – „Naucz nas obliczać dni nasze” [Boski kalendarz w Przybytku]

Bóg także ma swoje zegary i kalendarze. Jeden z nich pozostawił nam w Księdze Wyjścia, a dokładniej w rozdziałach 27-38. Ogrodzenie Przybytku Izraela na pustkowiu zawiera pewne ciekawe informacje dotyczące chronologii Biblii. Nagranie należy do trudniejszych. Aby dobrze zrozumieć przesłanie, potrzebna jest znajomość „Cieni przybytku” i zagadnień chronologii biblijnej. Dla pełnej korzyści cenne byłoby też Czytaj dalej…

Najwyższy Kapłan

„Nie mamy bowiem arcykapłana*, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w czasie potrzeby.” – Hebrajczyków 4:15,16. W chwili pokusy serce powinno się wznieść do wielkiego Mistrza z Czytaj dalej…