Psalm 90:12 – „Naucz nas obliczać dni nasze” [Boski kalendarz w Przybytku]

Bóg także ma swoje zegary i kalendarze. Jeden z nich pozostawił nam w Księdze Wyjścia, a dokładniej w rozdziałach 27-38. Ogrodzenie Przybytku Izraela na pustkowiu zawiera pewne ciekawe informacje dotyczące chronologii Biblii.

Nagranie należy do trudniejszych. Aby dobrze zrozumieć przesłanie, potrzebna jest znajomość „Cieni przybytku” i zagadnień chronologii biblijnej. Dla pełnej korzyści cenne byłoby też po przestudiowaniu „Cieni przybytku” zapoznanie się z rozdziałem VII książki „Exodus”. 

Wykład przedstawiony na spotkaniu zboru Pana w Bydgoszczy, 22.01.2023 r.

Obłok i słup ognia decydowały, gdzie się poruszyć i gdzie Izraelici powinni stanąć. To prawdziwe też w stosunku do duchowego Izraela.

Ogrodzenie Przybytku wskazuje na wiele ważnych wydarzeń historii biblijnej. Jest na nim wyraźnie zaznaczona data narodzin Jezusa Chrystusa, ale też służba Enocha, Noego czy Abrahama. Istnieją też przesłanki, by sądzić, że Przybytek mówi także o paruzji Jezusa i o ostatecznym wypełnieniu się Boskiego postanowienia o zbawieniu ludzkości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *