Postanowienia noworoczne 2023

Nie spełnimy już postanowień na rok 2022, ale może przeanalizować stary rok i zastanowić się, co i jak robić lepiej w tym roku.

Już samo spotkanie się w dobrym duchu w nowym roku jako naśladowcy Jezusa jest błogosławieństwem.

Zapraszamy do wysłuchania wykładu, który wygłosił brat Czesław Ruciński. Nabożeństwo noworoczne, 1 stycznia 2023 r.:

Błogosławcie narody Boga naszego i ogłaszajcie głos chwały jego. Zachował przy zdrowiu duszę naszą, a nie dał się powinąć nodze naszej – Ps. 66:8,9

Tak naprawdę nie zawsze było jak być powinno. Czy zawsze przejawiałeś wiarę? Czy zawsze radowałeś się ze wszystkiego w Panu? Ale czy można radować się ze wszystkiego?
– nawet Pan Jezus płakał i pocił się krwawym potem w ogrodzie Getsemane
– czasem jesteśmy bezsilni …

Lecz co w nowym roku zadeklaruję mojemu Panu?

Co mu oddam z mojej wdzięczności dla niego?

Fot. totsfamily.com

Czego chcą ludzie:
– pokoju i miłości
– ale samo to nie przyjdzie…

W Ewangelii Mateusza 24:21 czytamy, że gdyby Bóg nie skrócił dni ucisku, nie zostałoby zachowane żadne ciało. Myślimy, że pewne sprawy muszą dojść do swojej ostateczności. Przypominają się tutaj przykłady Daniela w lwiej jamie i młodzieńców w piecu ognistym.

Dlaczego Bóg dozwała na zło?
– dla nas, aby przez cierpienie uczynić nas doskonałymi (Hebr. 5:8)
– bez tych doświadczeń nasz Pan nie znalazłby się w Boskiej naturze, a my bez naszych doświadczzeń nie zdobędziemy naszej nagrody

Trwa wybór potomstwa Abrahama – jak gwiazdy: ta część potomstwa jest już wybrana – ale jak piasek: ta część wciąż jest wybierana.

Choroby i braki mogą być potrzebne dla rozwoju naszego charakteru. Duchowe zdrowie jest najważniejsze. Tak, mamy się starać o zdrowie, ale doświadczenia mają nam pomagać, a nie szkodzimy. Pamiętajmy o tym.

Jedyne prawdziwe światło to Słowo Boże, a „inne prawdy” to błyski szatana i świata, zanieczyszczenie światłem.

„Gdzie dwóch lub trzech” – Pan Jezus gromadzi swój lud… Nie musi być nas dużo.

Czy będzie to dobry rok? Według List do Rzymian 8:28 pod względem duchowym wszystkie rzeczy będą pomagały nam ku dobremu. Pilnujmy więc nie naszego dobytku ziemskiego, ale naszych serc (2 Kor. 7:1).

Gdyby nie Pańska ofiara i jej zastosowanie to nikt z nas nie miałby szansy życia wiecznego (por. Przysłów 24:16).

„ODKUPOWANIE CZASU”
– możemy rozmyślać, nawet gdy się położymy
– głoszenie Słowa, studiowanie Go dla samego siebie

OBLICZANIE ZYSKÓW I STRAT
– co w zasadzie zrobiłem w ubiegłym roku?
– co się udało, a co nie?
– w jaki sposób możemy głosić? odpowiedzi: podaj literaturę, słowem, gdy jest chętne ucho; przykładem, bo „jak cię widzą, tak cię piszą”…

Głoszenie ewangelii nawet w domu, a może przede wszystkim w domu. Odpowiedni duch. Gdy są dzieci, czasami mogą spytać: „A mama z tatą czemu tak…?”. Upadki są normalne, to jak człowiek, który uczy się jazdy na rowerze. Upada, gdy się uczy. Jednak ważne, by powstawać, by przyjmować swoje lekcje i zmieniać się w Panu na lepsze.

Wiele różnych spraw moze się stać naszym nawykiem: czegoś mi brak…aa… kawa. „Piwo to nie alkohol” itd… Uważajmy, bo „szatan krąży jak lew, by nas pożreć”.

Potrzebujemy zbroi Pana. List do Efezjan 6:12-13.

By dobrze głosić, trzeba być dobrze przygotowanym. Trzeba być przekonanym, że to, czego głoszę, to Prawda… Jesteśmy w szkole Chrystusa. Nie ma tu mniejszych i większych. Wszyscy jestesmy braćmi i siostrami. Wszyscy jesteśmy uczniami.

MODLITWA
– nie tylko za sobą, ale za wszystkimi, za tymi wokół nas
– „wiele może modlitwa sprawiedliwego”
– módlmy siętak, jak nauczył nas nasz Pan
– znaczenie porannej modlitwy: „Dziękuję Ci Panie Kochany, za ten nowy dzień, za ten nowy rok”

Słowo Boże jest jak magazyn duchowej broni (2 do Tymoteusza 3:14-17). Potrzebne są także pomoce do badania Słowa Bożego:
– Bóg posługiwał się narzędziami
– ludzie lubią rozmawiać, ale te argumenty muszą być oparte na Słowie. Nie: „mi się widzi tak”, „widzimisie”, ale: „Tak mówi Pan…”; „Bo cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę Pism nadzieję mieli.” (Rzymian 15:4)

Czy mamy nadzieję? Tak, wspaniałego Królestwa Bożego na ziemi. Co jednak mamy obecnie czynić? List do Rzymian 12:1 mówi o rozumnej służbie. Nasze życie ma przynieść Bogu chwałę. Mamy chwalić Boga w duchu i w prawdzie.

„W rękach Twoich są czasy moje” (Psalm 31:16) – w rękach Pańskich, to Jego decyzje, a my starajmy się być wierni Jemu i postępujmy naprzód. Nasz Pan to najlepszy Lekarz mocen i gotowy uzdrowić nasze szystkie choroby, a szczególnie te duchowe. Wszystko, co nas spotka, będzie dla naszego dobra

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *