Dobra wiadomość

Mamy dzisiaj dla Was dobrą wiadomość! 🙂 Jeśli chcecie to możecie jej wysłuchać albo przeczytać. A jeśli była dla Was dobra, to dzielcie się nią!

DOBRA WIADOMOŚĆ

Cześć! Mam dla Ciebie dobrą wiadomość. A konkretnie to ma ją dla wszystkich ludzi apostoł Paweł. Dużo jest w Biblii obietnic dla wierzących w Jezusa, ale są też takie, które dotyczą każdego człowieka. Nie ważne czy wierzysz czy nie, ani w co wierzysz i gdzie mieszkasz. Taki fragment to 1 List do Tymoteusza 2:4.

„[Bóg] chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.”

Też widzisz w tym zdaniu trzy części?

Bóg chce. Dobrze, ale czy Bóg może to zrobić? To ciekawe, bo Nowy Testament używa w grece trzech różnych czasowników, które można przetłumaczyć na „chce”. To greckie ‘bulomai’, ‘epitimeo’ i wreszcie ‘thelo’ – i tego właśnie słowa ‘thelo’ używa święty Paweł. To ważne, bo ‘thelo’ to najmocniejsze z tych słów. „Wielki słownik grecko-polski NT” ks. Popowskiego podaje, że „thelo”, greckie „bardzo chce; pragnie” może znaczyć „postanowił” lub „zamierzył”.

Bóg postanowił, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

Jasne, człowiek też postanawia, tylko nie zawsze mu to wychodzi. Sam apostoł Paweł użył słowa „thelo”, by powiedzieć, że postanawia czynić dobrze, a i tak zdarza mu się czynić źle. Ale kiedy Bóg coś postanowił? To oddajmy głos samemu Bogu. Ks. Izajasza 46:10 –
„Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę.”

Jeśli Bóg postanowił to jego plan się wykona. Jeśli chce – to i zrobi. A „Bóg chce aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.”

To zbawienie nie jest zależne od tego, w co ktoś wierzy, co myśli, ile ma na koncie, jakie ma IQ i jaki ma kolor skóry. Biblia jednak mówi, że nie wszyscy ludzie pójdą do życia wiecznego. Więc do czego będzie to zbawienie, jeśli nie do życia wiecznego? W Ewangelii Jana 5:28 Jezus mówi, że „nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą jego głos; I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd.”

Wszyscy mają zostać obudzeni. Ci, co dobrze czynili, wierni naśladowcy Jezusa – do życia, a ci, którzy czynili źle będą musieli przejść pewną próbę albo sąd.

Nasza dobra wiadomość mówi, że Bóg postanowił, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy. I dla tych, którzy nie poznali jej dziś, będzie to wtedy, gdy Jezus obudzi ich z grobu. Prawda o Jezusie i zbawieniu stanie się zupełnie jasna, kiedy będzie panował na ziemi. A ma wtedy panować i nad żywymi, i nad umarłymi, bo wszyscy umarli zostaną obudzeni.
Ciekawe, ale czy Biblia potwierdza, że wszyscy ludzie dojdą do poznania prawdy?

Znowu Izajasz. 11:9 – „”Nie będą [już] krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze.” I jeszcze Jeramiasz 33:34 – „I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: „Poznajcie Pana!” Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie”

Apostoł Paweł zapowiada bardzo ciekawy czas, kiedy każdy człowiek zostanie zbawiony i odda chwałę Bogu i chwałę Jezusowi. Zapisał to w Liście do Filipian, rozdział 2. [9-11] „Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.”

Oczywiście kolana pod ziemią to ludzie w grobach, którzy muszą najpierw stamtąd wyjść i dowiedzieć się kto ich zbawił, a potem oddadzą mu chwałę.

Ta prawda, którą poznają wszyscy ludzie na ziemi, stanie się pod rządami Jezusa próbą albo sądem dla ludzi. Stosunek każdego człowieka do Jezusa i do prawdy stanie się jego sądem i pokaże czy będzie mógł otrzymać życie wieczne czy też czeka go śmierć. Zapowiadają to Dzieje Apostolskie 3:20-22, gdzie święty Piotr mówi, że „nadejdą od obecności Pana czasy ochłody; I pośle tego, który był wam głoszony, Jezusa Chrystusa; Którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, jak Bóg od wieków przepowiadał przez usta wszystkich swoich świętych proroków. Mojżesz bowiem powiedział do ojców: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, wasz Bóg, spośród waszych braci. Jego będziecie słuchać we wszystkim, co wam powie.”

Ten nowy prorok albo nauczyciel świata to Jezus Chrystus. Stanie się to wtedy, gdy powróci, by panować nad narodami. Jak mówi o nim Izajasz [42] „On przyniesie narodom Prawo. (…) Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi.”

Wyobraźmy sobie ten czas, gdy wszyscy spotkamy naszych bliskich przywróconych do życia. Kiedy na ziemi zapanuje sprawiedliwość i miłość, a tym, który będzie panował, nauczał i sądził świat, będzie Jezus.

Dlaczego Jezus, można by zapytać? Czytajmy dalej nasz fragment z 1 Listu do Tymoteusza, rozdział 2. Wersety 5 i 6. „Bo jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich…”

Jezus dosłownie wziął na siebie naszą karę. Położył się do grobu zamiast każdego z nas. Umarł za każdego, więc każdy z tego skorzysta. Podniesie i oświeci każdego człowieka. I to jest moja dobra wiadomość na dziś.

12 thoughts on “Dobra wiadomość”

 1. Po pierwsze: Do zbawienia potrzebna jest wiara w Pana Jezusa Chrystusa. Bez wiary nie mozna byc zbawionym.
  Po drugie: Ci zmartwychwstana co pomarli w Jezusie Chrystusie a ci co czekaja na jego powrot- oni wszyscy beda pochwyceni do gory na obloku, aby byc z Chrystusem.
  Nie dosyrzegam w Biblii uniwersalizmu, ktory jest w tym wykladzie sugerowany.

 2. Aldona jeśli mogę to proszę przeczytaj lub przesłuchaj uważnie, bo uniwersalizmu na pewno tutaj nie znajdziesz. Biblia mówi, że wszyscy będą zbawieni i przyjdą do poznania prawdy, ale życie wieczne będzie zależne od ich uznania Chrystusa i posłuszeństwa jemu jako Królowi.

  Inaczej mówiąc: nie wierzę w to, że każdy człowiek zdobędzie życie wieczne, ale wierzę że każdy (w tym ateiści, muzułmanie, każdy) powstanie w czasach mesjańskich, dowie się jaka jest prawda o Jezusie i zbawieniu, ale nawet wtedy będzie wymagane oddanie się Jezusowi, żeby otrzymać życie wieczne. No i nie będzie już tych nadziei, które wierzący mieli od czasów apostolskich – królowania z Panem, błogosławienia świata, sądzenia świata, wyzwalania świata, leczenia świata itd. (bo to królowanie i sądzenie już się wtedy zacznie)
  Oczywiście ta rola wiernych zaczyna się TU i TERAZ, w tym życiu, ale nie kończy się tu i teraz. Jeszcze większa praca przed wiernymi w Królestwie („nad małym byłeś wierny, nad wieloma cię postanowię…”). Po to właśnie wierni pójdą do Jezusa, aby z nim być i z nim błogosławić reszcie świata i sądzić resztę świata.
  Tak to widzę. Zgadzam się jednak w 100%, że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie.

  1. Biblia mowi, ze wszyscy jestesmy potepieni do czasu, dopuki nie przyjmiemy Jezusa Chrystusa. Wymowne sa: list ap. Pawla do Rzymian 10,9 i 5,1 oraz Dz.ap.4,12

   Azeby otrzymac nowa nature w Jezusie Chrystusie nalezy narodzic sie na nowo. To robimy przyjmujac chrzest z wody i Ducha Swietego, wierzac i powierzajac swoje zycie Jezusowi.
   Kto nie uwierzy juz jest osadzony.

   Wielu blogoslawienstw zycze.

   1. Nagraliśmy osobny wykład na temat wersetów, które przytoczyłaś. Rozważamy tam, co konkretnie znaczy, że wszyscy jesteśmy potępienie do czasu, dopóki nie przyjmiemy Jezusa i czy jest jakakolwiek nadzieja dla takich potępionych jeśli w tym życiu nie usłyszą lub nie przyjmą ewangelii o Jezusie. Myślę, że to bardzo ciekawe i ważne wersety, ale wymagają pewnych wyjaśnień. I stąd ten tytuł: Potępienie w Jezusie?! (tu jest link do nagrania na youtube, a tu do wersji tekstowej)
    Pozdrawiamy! Wielu Bożych błogosławieństw!! 🙂

   2. Aldonko,

    Boże miłosierdzie jest większe niż możemy je pojąć. Sam Jahwe o tym mówi ,,Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze – to nie drogi moje (…) moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze.” Iz. 55:8,9
    My, jako ludzie, miłujemy zazwyczaj tych, którzy nas miłują. A nasz Pan powiedział miłujcie nieprzyjaciół swoich (…), abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” Mt. 5:44,45
    Bóg jest sprawiedliwy, ale przede wszystkim jest MIŁOŚCIĄ. To ta miłość agape pobudziła Go, by oddał Swojego umiłowanego Syna za nas – GRZESZNIKÓW: ,,Bo Bóg daje dowód Swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł” Rzm 5:8 i mój ulubiony werset z Ew. Jana 3:16 ,,Bóg tak umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny.”
    Nie tylko umarł, ale okropnie cierpiał….Był oczerniany, bity, opluwany, policzkowany, znęcano się na Nim psychicznie i fizycznie, aż go brutalnie ubiczowano i bestialsko ukrzyżowano. I o co modlił się nasz Pan na krzyżu? ,,Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.” Łk. 23:34
    Pan Jezus nie cierpiał na próżno. On przyszedł na ziemię, by zbawić Adama, a w nim całą ludzkość.
    Nawet ci, co Go sponiewierali pod krzyżem, otrzymają łaskę zbawienia. I Żydzi, i Sodoma i Gomora, i narody kananejskie, i poganie także. Bo dane pokazują, że na świecie nadal najwięcej jest pogan, a nie chrześcijan. Więc, gdyby ze zbawienia skorzystali tylko ci, którzy w tym życiu uwierzyli w Jezusa, jako jedynie imię, przez które możemy być zbawieni Dz. Ap. 4:12, to była by ich garstka w porównaniu z całą ludzkością. Wtedy szatan by triumfował, że udało mu się zwieść tylu ludzi, żeby nie uzyskali zbawienia, ofiara i wielkie cierpienie Pana Jezusa, Boży Plan, który zakłada, że ,,Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i ku znajomości Prawdy przyszli” 1Tm. 2:4,5 ległby w gruzach.
    Biblia nigdzie nie uczy o innym potępieniu człowieka poza tym, jakie spadło na całą ludzkość w Adamie. Nikt nigdy nie będzie potępiony za nieprzyjęcie Jezusa! Rola Jezusa jako Zbawiciela polega na daniu drugiej szansy wyjścia spod tego potępienia, a nie sprowadzenia na niego kolejnego!
    Jeżeli usłyszenie o Ewangelii i jej nie przyjęcie ma skutkować wiecznym potępieniem, to czy Ewangelia jest naprawdę dobrą, wesołą nowiną? A jest nią na pewno!
    ,,Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu.”
    Chwalmy Jahwe za ten wspaniały Plan zbawienia wszystkich ludzi!
    Życzę Bożego błogosławieństwa!

    Przytoczone wersety pochodzą z Biblii warszawskiej

    1. Bogumila
     Ja polegam jak najbardziej na Slowie Bozym. Nic od niego nie ujmuje i nic nie dodaje.
     Wielu nauczycieli interpretuje Slowo Boze wyrywajac wersety z kontekstu, przez co rozpowszechniaja klamstwo. Pan Jezus ostrzega nas przed falszywymi nauczycielami i prorokami. W gloszeniu Slowa Bozego trzeba bac sie Boga bardziej od ludzi, co oznacza, ze tylko prawda boza, a nie ludzka, odnosi zwyciestwo. Co do zbawienia. Nie wszyscy zostana zbawieni. Gdyby tak bylo jak to mowia tzw. 'bafacze’ nie trzeba byloby wierzyc w Jezusa ani naradzac sie z Ducha na nowo. Nie trzeba by bylo rozprawiac sie z grzechem i porzucac pozadania tego swiata. A jednak Jezus ustalil swoje warunki i o tym nalezy pamietac.
     Zycze blogoslawionego dnia

     1. Wydaje mi się, że nie do końca rozumiesz przesłanie tego wersetu z 1 listu do Tym. Jest różnica między zbawieniem w obecnym czasie a zbawieniem w czasie przyszłym. To obecne zbawienie, to wybór, zaproszenie od Pana Boga i Pana Jezusa do PORZUCENIA GRZECHU I BYCIA ŚWIĘTYMI,, Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż i niech idzie za mna” Mt. 16:24, słowa naszego Pana. Tak czynią prawdziwi chrześcijanie, i tak też czynią Badacze Biblii. Prawdziwi chrześcijanie walczą z grzechem, dążą do świętości, są światłością w świecie ciemności. Ci, co tak czynili od początków chrześcijaństwa otrzymali lepsza nagrodę-życie w niebie, Boską naturę i dziedzictwo z naszym Panem. Natomiast świat swoje zbawienie będzie miał w przyszłości, Biblia mówi o wiekach przyszłych Hebr. 2:5. Standardy są te same – porzucenie grzechu i dążenie do świętości. Jednakże różnica dotyczy warunków – w Tysiącleciu nie będzie zła bo szatan będzie związany (czy on już jest teraz związany?! ) Obj. 20:2,3
      Prawda i sprawiedliwość będzie rozpowszechniona na całej ziemi Iz. 11:9
      Będzie sposobność dla każdego nauczenia się żyć według Bożych standardów, bo warunki ku temu będą doskonale Iz.35:8. Ale nagrodą będzie dla nich życie wieczne nie w niebie ale tu na ziemi PS. 37:9
      My już teraz możemy się uświęcać, rozwijać swój charakter na podobieństwo naszego Pana, a świat w zależności od tego, jak bardzo tkwi w grzechu, będzie miał większa lub mniejszą pracę (trudności) nad swoim charakterem w przyszłości, po zbudzeniu z martwych, bo w grobie nie ma przemiany. Z takimi charakterami, z jakimi zasnęli, zostaną obudzeni że snu śmierci. Mówiąc świat, mam na myśli ludzi, którzy nie są prawdziwymi naśladowcami Jezusa.
      Głosimy światu na świadectwo oraz wskazując na grzech i Boża sprawiedliwość. Ale to czy przyjmą Jezusa jako swego Zbawiciela i zechcą Go naśladować, to już ich wybór. Na pewno podejmując te decyzję już w tym życiu, stają się lepszymi ludźmi, rozwijają swój charakter i mają pokój w sercu i relacje z Największą Istota w całym wszechświecie- Niebianskim Ojcem
      Niech Ci Bóg błogosławi

 3. Łączy nas bardzo wiele, Aldona, bo wspólnie myślimy, że Słowo Boże pochodzi od Boga i że w Jezusie Chrystusie jest zbawienie. My nie podważamy tego, że dziś przystęp do Boga jest tylko przez Pana Jezusa i że w przyszłości też tak będzie. Na podstawie 1 Tymoteusza 2:4-6 i innych fragmentów Biblii zauważamy tylko, że część ludzi przed możliwością przyjęcia Jezusa stanie po obudzeniu z grobów. Zdaję sobie sprawę, że taki pogląd może Cię Siostro zaskoczyć, a nawet przez chwilę oburzyć. Pozwól jednak, że spróbuję jeszcze od innej strony go przedstawić. Jest to moja DOBRA WIADOMOŚĆ :-), ale jeśli nie widzisz, by była ona od Boga, to wciąż cieszę się, jak wiele innych spraw nas ŁĄCZY.

  List do Tytusa 2:11 – „Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi”.

  Nie ma tutaj wyjątku. Wszyscy ludzie mają być objęci zbawienną łaską.
  Następne wersety (12-14) mówią, że Boża łaska jest zbawienna dla wszystkich ludzi, ale obecnie ćwiczy tylko niektórych ludzi. Przygotowuje ich do szczególnej roli i to w Biblii jest myślę bardzo wyraźnie pokazane:
  – do roli potomstwa Abrahama, które ma błogosławić wszystkie narody ziemi (nie tylko teraz, ale i w przyszłości)
  – do roli kapłanów (którzy razem z Jezusem mają doprowadzić resztę ludzi do jedności z Bogiem)
  – do roli świateł sprawiedliwości (które inni ludzie mają oglądać i jeśli nie teraz, to w przyszłości skorzystać z ich lekcji)
  – do roli wyzwolicieli (spójrz np. na to, że w Izraelu trzy pokolenia zdobyły dziedzictwo najpierw, a potem szły pomóc w zdobywaniu Ziemi Obiecanej pozostałym)
  – do roli królów razem z Jezusem (tych, którzy zaprowadzą wraz z nim pokój i sprawiedliwości na ziemi w czasach rządów Jezusa)

  Łaska Boża jest zbawienna dla wszystkich ludzi, bo Jezus Chrystus oddał życie za KAŻDEGO. Wyraźnie podaje to np. Hebrajczyków 2:9 – „Widzimy natomiast Jezusa… iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci”). To jest „łaska”, bo sprawiedliwość nie wymusza na Bogu zbawienia wszystkich ludzi. To nie jest obowiązek ze strony Boga, ale Bóg to robi przez Jezusa, bo „chce [czyli POSTANOWIŁ] aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i przyszli do znajomości prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na OKUP ZA WSZYSTKICH” (1 Tymoteusza 2:4).

  Osobiście wierzę, że to zamierzenie Boga się spełni i przyjdzie taki czas, gdy wszyscy ludzie poznają prawdę, ale i wtedy życie WIECZNE otrzymają tylko ci, którzy będą słuchali głosu Jezusa (Dzieje 3:20-23). No i całkiem inna nagroda tych, którzy dziś idą za Jezusem mimo trudności, a tych, którzy usłuchają Jezusa i wiernych już w jego Królestwie. Świetne rozszerzenie tematu znajdziesz w wykładzie Tysiącletnie królowanie Jezusa Chrystusa i w książce „Boski plan wieków”.

  Pozdrawiam!
  Wiktor

  PS: „Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu
  i słowo Pańskie – z Jeruzalem». On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny.” (Izajasza 2:2-4)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *