OKUP za WSZYSTKICH (nagranie)

W nagraniu pt. DOBRA WIADOMOŚĆ omawialiśmy 1 List do Tymoteusza 2:4 mówiący, że BÓG POSTANOWIŁ, BY WSZYSCY LUDZIE BYLI ZBAWIENI I DOSZLI DO POZNANIA PRAWDY. Dzisiaj chcielibyśmy rozważyć z Wami na jakiej podstawie jest to możliwe. Tak naprawdę uważamy, że przed nami najważniejszy temat Biblii, a jest nim OKUP JEZUSA CHRYSTUSA ZŁOŻONY ZA WSZYSTKICH LUDZI.

6 thoughts on “OKUP za WSZYSTKICH (nagranie)”

  1. Witam i pozdrawiam brata Wiktora, pragnąłbym uzyskać odpowiedź na nurtujące mnie pytanie, a mianowicie: Czy Pan Jezus będąc ze swoją misją na ziemi był człowiekiem doskonałym? Czy osiągnął doskonałość po zakończeniu misji swojej i śmierci na krzyżu (Golgota) , po przejściu przez próby, prześladowania, poniżenia przez ówczesnych swoich przeciwników religijnych (faryzeuszy i innych) i wówczas to odziedziczył ,,doskonałość” w sensie życia wiecznego?

  2. Jezus był zawsze doskonały, lecz do doskonałości męskiej doszedł dopiero w wieku trzydziestu lat (wtedy wg Zakonu stał się dorosłym, zdolnym do swojej publicznej służby, która zakończyła się Jego całkowitym ofiarowaniem). Na samym początku, jako „początek stworzenia Bożego” (Objawienie 3:14), Jezus był bez grzechu, doskonały na duchowym poziomie – następny po Ojcu Niebiańskim. Kiedy sam się uniżył, zgodnie z Boskim planem po to, by stać się Odkupicielem człowieka i Odnowicielem, nadal zachował swoją doskonałość, swoją bezgrzeszność. Gdy narodził się z panny, był święty, niewinny, niepokalany, odłączony od grzeszników, był doskonałym dzieckiem. W okresie wzrostu Jego doskonałość została zachowana – był doskonałym chłopcem, doskonałym młodzieńcem i ostatecznie doskonałym mężczyzną. Jak czytamy: „Jezus pomnażał się w mądrości i we wzroście, i w łasce u Boga i u ludzi” (Łukasza 2:52).

    Czymś innym, czego nie poruszam powyżej, jest udoskonalenie Jezusa do Jego przyszłej przemiany, do odziedziczenia Boskiej natury i urzędu Króla i Kapłana. Aby to osiągnąć, Jego posłuszeństwo musiało zostać potwierdzone i zkrystalizowane w próbach i cierpieniach. Jednak doskonałym człowiekiem był już wcześniej, a doskonałym dorosłym człowiekiem stał się, gdy ukończył 30 rok życia.

    Pozdrawiam 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *