Potępienie w Jezusie…? O tym, jak popularne wizje zbawienia ograniczają miłość Boga

1 Tymoteusza 2:6:
Dał samego siebie na okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwych czasach.

Hebrajczyków 2:9:
Jezusa widzimy, przez ucierpienie śmierci chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował.

Tytuł może dziwić i szokować, ale w praktyce tak właśnie naucza większość chrześcijańskich nauczycieli i kościołów ? tych dawnych i tych nowszych!

Jeśli ktoś usłyszy o Jezusie, lecz nie przyjmie Go, tym samym ściąga na siebie potępienie.

Skąd takie nauki?

Z wersetów Biblii oderwanych od całości jej nauk na ten temat, jak np. Ewangelii Jana 3:18. Co jednak rzeczywistości Pismo św. mówi o zbawieniu i potępieniu, jaka jest nadzieja wiernych naśladowców Jezusa i czy jest jakaś nadzieja dla pozostałych ludzi?

Zachęcamy do wysłuchania wykładu na ten temat:

1 thought on “Potępienie w Jezusie…? O tym, jak popularne wizje zbawienia ograniczają miłość Boga”

  1. Biblia nigdzie nie uczy o innym potępieniu człowieka poza tym, jakie spadło na całą ludzkość w Adamie. Nikt nigdy nie będzie potępiony za nieprzyjęcie Jezusa.! Rola Jezusa jako Zbawiciela polega na daniu szansy wyjścia spod tego potępienia, a nie sprowadzenia na niego kolejnego!
    Jeżeli usłyszenie o Ewangelii i jej nie przyjęcie ma skutkować wiecznym potępieniem, to czy Ewangelia naprawdę jest dobrą nowiną? Jest nią na pewno! Bóg nie po to umiłował świat, żeby go potępić, ale dał Swojego Syna za niego, by go zbawił – taki jest właśnie Boży plan – sprawiedliwy i miłosierny! Nie ograniczajmy Bożego miłosierdzia! Allelujah! Co za wspaniały Zbawca!?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *