Wieniec sprawiedliwości w czasie przyjścia Jezusa

Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem; A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego.

– 2 do Tymoteusza 4:7-8

Z powyższego fragmentu wynika, że nagroda apostoła Pawła, jak i wszystkich świętych, miała zostać im wręczona w czasie ponownego przyjścia Jezusa, na początku jego obiecanego panowania. Nie miało się to stać w momencie ich śmierci, lecz przy zmartwychwstaniu, a to z kolei miało się dokonać „w czasie przyjścia Jezusa” (1 Koryntian 15:23).

Tym, którzy cierpieli wraz z Jezusem i dla Jego sprawy, obiecana jest korona sprawiedliwości. Otrzymać ją mieli jednak w czasie powrotu Jezusa, a nie zaraz po śmierci. (obrazek: encouraging.com)

O zmartwychwstaniu Biblia mówi też jako „obudzeniu ze snu”, a umierających wiernych nazywa tymi, którzy „zasnęli w Chrystusie” (1 Koryntian 15:18). Jak zapisuje to prorok Daniel zmarli „śpią w prochu ziemi”.

Ten symboliczny sen jest spokojny i nieświadomy. „Żyjący bowiem wiedzą, że umrą, ale umarli o niczym nie wiedzą (…) nie ma bowiem żadnej pracy ani zamysłu, ani wiedzy, ani mądrości w grobie” (Kaznodziei Salomona 9:5,10)

Blisko przed nami czas powrotu zmarłych do życia. Widzimy to poprzez wypełniające się znaki powrotu Mesjasza. Jezus zapowiedział ten czas w Ewangelii wg Jana 5:28-29 –

Niech was to nie dziwi, bo nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, co spoczywają w grobach, usłyszą Jego głos. Ci, których uczynki były dobre, wyjdą na zmartwychwstanie życia, ci zaś, którzy źle czynili, zmartwychwstaną na sąd.

Zobacz też:
Obiecany czas odnowienia wszystkich rzeczy
Sen śmierci i wzbudzenie

Dzień sądu – obawa czy nadzieja? [więcej]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *