Tak i na ziemi

Żaden odkupiony człowiek nie upadnie tak nisko, by znaleźć się poza zasięgiem łaski* Bożej. Udzielać jej będą święci. Żadna deformacja grzechu nie będzie zbyt głęboka, by nie mogła tam sięgnąć ręka miłosierdzia i uratować duszy, która została kupiona krwią. W żadnym sercu ciemność niewiedzy i uprzedzeń nie będzie tak gęsta, by światło Boskiej prawdy i miłości nie mogło przeniknąć jej mroków. Nie będzie takiej choroby niszczącej ciało, której nie umiałby szybko wyleczyć Wielki Lekarz. Nie ma takiego zwyrodnienia, niepełnosprawności, nowotworu czy takiego upośledzenia umysłu i psychiki, które oparłyby się dotknięciu Jego ręki. Słońce sprawiedliwości wyjdzie zza chmur i sprawi, że smutny dziś człowiek zacznie się cieszyć z nowego dnia. Każdy dowie się, że wszystko to jest także dla niego / dla niej, za darmo, już na zawsze, jeśli tylko będzie słuchać Jezusa.

Więcej:
– Biblia (całość);
www.boskiplan.pl

_______________
* łaska – niezasłużona niczym życzliwość i dobra wola

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *