Początek wolności

  1. Uznać swoją własną grzesznośc i nienawidzić jej.
  2. Żałować z tego powodu.
  3. Przyjąć Jezusa za swego Pana i Zbawiciela.
  4. Żyć zreformowanym życiem.

To jest POCZĄTEK WOLNOŚCI. Dla pilnego chrześcijanina wolność otwiera się na wielu frontach. A więc właściwie iloma sposobami ktoś może być zniewolony, tyloma jest stopniowo uwalniany. (Czytaj dalej na ten temat: „Zbawienie króla”, „Sztandar Biblijny” nr 165-166, s. 82-84)

*****

Jedna z największych niewoli, w które może wpaść człowiek, to strach. Lęki przeszłości – a co jeśli Bóg nie przebaczy moich dawnych grzechów? Słuchaj Słowa: PRZEBACZY. Lęki dzisiejszego dnia – a co jeśli Boga nie ma ze mną w moich próbach? Słuchaj Słowa: BÓG JEST Z TOBĄ. Lęki przyszłości – a co jeśli trafię na wieczne męki do piekła, albo będę na zawsze oddalony od Boga, co jeśli nie spotkam znowu moich bliskich? Słuchaj Słowa! Śmierć to nieświadomy stan śmierci (porównany do snu), ale Jezus wskrzesi nas wszystkich i da wszystkim CZASY ODNOWIENIA WSZECHRZECZY.

*****

Zapraszamy do wysłuchania wykładu na temat wolności w Chrystusie:

Uwolnieni w Chrystusie – nagranie wykładu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *