Wersety Biblii dla osób w żałobie

Pytanie – jakie wersety Biblii dobrze jest przeczytać w czasie utraty bliskiej osoby i w innych osobistych tragediach?

Oto niektóre z nich (większość fragmentów pochodzi z przekładu Biblii Tysiąclecia, wydanie 5, zaznaczę jeśli będzie inaczej):

Psalm 69:16 – „Wysłuchaj mnie, Panie, bo Twoja łaska pełna jest dobroci; wejrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia!”

Psalm 147:3 – „On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany.”

Jana 14:27 – „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka.”

Objawienie 21:4 – „I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.”

2 do Koryntian 1:3-4 – „Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym ucisku, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, której doznajemy od Boga.”

Izajasza 25:8 – „raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł.”

Izajasza 35:10 – „Odkupieni przez Pana powrócą [Jezus jest okupem za wszystkich, zaznał śmierci za każdego człowieka: 1 do Tymoteusza 2:4-6, Hebrajczyków 2:9], przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na czołach; osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.”

1 do Koryntian 15:21-22 – „Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez Człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni”

Rzymian 8:28 – „Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamysłu.”

Psalm 91:4 – „Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła…”

Psalm 73:26 – „Niszczeje moje ciało i serce, [ale] Bóg jest opoką mego serca i moim działem na wieki.”

Ozeasza 13:14 – „Wybawię ich z mocy grobu, wykupię ich od śmierci. O śmierci, będę twoją śmiercią! O grobie, będę twoim zniszczeniem!” (Uwspółcześniona Biblia Gdańska)

Jana 11:25-26 – „Powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?”

Przysłów 3:5-6 – „Całym sercem zaufaj Panu i nie buduj nigdy na własnej mądrości! Staraj się Go dostrzegać na wszystkich swych drogach, bo On sam wyrównuje twe ścieżki.” (Biblia Warszawsko-Praska)

_____
Źródło: God of All Comfort, „What Does God’s Word Say?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *